18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Cecei emléktábla leleplezés

Emlékezés Cecei-Horváth Tiborra

Tisztelt Cecei-Horvát Tibor családtagjai: Éva, Rita, Eszter, Gergő, kis Tibi, Johny!
Meghívott Kedves Vendégek, Krúdy Körtagok!
Külön köszöntöm
Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművészt, akinek a szobrai megtalálhatók Kiskunhalastól - Szöulig, aki e bronzemléktábla alkotója, adományozója, a Cecei-Horváth Tibor család részére és Tóth József faszobrászművészt, aki a közös ötlet alapján segített az emléktábla meg-valósításában, Király Lajost, a Krúdy Kör elnökét! Novák Lajost, Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat kulturális és művészeti főtanácsnokát!
Hölgyeim, Uraim!
Cecei-Horváth Tibor emlékezését így kezdem, ahogy a búcsúztatáskor tettem, amikor a földi pályafutását elvégezve, Isten visszavette a testét. De a lelke odafönt és most is velünk van. Akkor így írtam, így köszöntem el Tibortól mindnyájunk nevében: Tibor, te, aki a bemutatkozáskor a korcsmárosok költőjének vallottad magad, aki tele volt energiával, örök életű Szindbád lelkülettel, te mentél el közülünk csendben fájdalmat elviselve, ahogy Baktai Faragó József írta:...
Hiányod, bölcsességed, tengernyi űrként tátong az élni segítő irodalom egén. Hát te is ide jutottál, ahova Szindbád. A fehér hegyek között szelek zokognak..., ahogy írod a Szindbád búcsúja című versben és folytatod a Sirató versben: ...a glóriánk ragyog dárdákkal törnek ránk az angyalok, a ködben sírok, üres ház vonít,
csahol a szívem, vézna gyász szorít, Isten hová tett?


Fotógaléria

Tibort, most így köszöntöm, a TESTAMENT versből vett szavakkal, hogy Itt vagy, kemény, de bársonyos fényű bronzba öntve arcod, tekinteted fénysimogatással fogadja e terembe belépő vendégek tekintetét. Büszkén kíséred az itt sürgölődő, vendégeket fogadó családtagjaid, felszolgálók szorgos léptét, tekintetét. Segíted őket, erőt adsz a mindennapi megpróbáltató tettben. S az Istenhez szóló fohászoddal is az ő békés jövőjüket segíted elő. Tibor, most már itt vagy a családtagok között, köztünk, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjai között is, akiket 25 évvel ezelőtt befogadtál, a költői, jövőt felismerő hiteddel. Ez a Hit, ez a tudat, s az arcod, a tekinteted látása bennünket is éltet. Jelent adtál és a Jövőt itt folytathatjuk, itt a családtagjaiddal, ahol veled együtt megálmodtuk a Krúdys szindbádi irodalmi életet, a Jövőt. Itt vagy, aki már odaföntről, de itt e bronzportréban, emléktáblában megtestesülve segíted a családod és a Krúdy Gyula Irodalmi Kör életét is. És itt van Tóth József fafaragóművésztől kapott TESTAMENT című versed tartalmazó szárnyas oltár, angyali szárnyakkal ölelve. Isten áldása legyen rajtad, legyen velünk, hogy el tudjuk viselni a mindennapi terhet, ami öröm is és kihívás is számunkra! Békesség veled, és Békesség az ide betérőnek! Érezzék, érezzük a korcsmáros költő ránk figyelő segítő, őszinte, bársonyos, huncut tekintetét! Legyen veled, velünk ÖRÖKLÉT!!! Ebben a Karácsonyt váró ünnepi percekben, órákban, amikor egymásnak áldott Karácsonyi Ünnepet és Békés, Boldog Új Évet kívánunk.
Megkérem a családtagokat, hogy helyezzék el az emlékezés rózsáját, továbbá
Mihály Gábort, Tóth Józsefet és Király Lajost, hogy ők is helyezzél el az emlékezési rózsát.


Videó

Az emléktábla leleplezés és az emlékezés rózsáinak elhelyezése után a Krúdy-teremben a családtagok, a meghívott vendégek Cecei-Horváth Tibor fényképe előtt, az asztalon az eredeti kéziratot tartalmazó napló és Tóth József faszobrászművész korábban adományozott Testament című versét tartalmazó szárnyas-oltár, és rajta elhelyezve a kalap s e rendkívüli relikviák előtt meggyújtották az emlékezés gyertyáit. E nemes, érzelemtöltetű emlékező pillanatok, jelenetek után Keres Emil, Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész Cecei-Horváth Tibor verseiből értékes, az esthez illő csodálatos vers-összeállítással, előadással, Rácz Tibor klarinétművész, tárogató aláfestő zene kíséretével lepte meg a meghívott emlékező vendégeket.
Kanizsa József ünnepélyesen bejelentette, hogy a Bács-Kiskun megyei Költők és Írók Baráti Kör, és a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
Németh Nyiba Sándort, "A magyar sport, az egészséges életmód és a kulturális élet fejlesztéséért", a Magyar Kultúra Lovagja, és Tálas Ernőt a "A zeneirodalom népszerűsítése érdekében végrehajtott életművéért" az Egyetemes Kultúra Lovagja címre javasolta a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Tanácsadó Testület és a Kuratórium.

Írta: Kanizsa József
Fotók és videó: Rády László
hirek18.hu .................................................................................................................... Vissza a fő oldalra