18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Egyházi hírek2

Szentmise, koncert, agapé
volt Szent Imre herceg napján Pestszentimrén 2016. november hatodikán, vasárnap tíz órakor. A szentmisét Lak Gábor plébános úr mutatta be templomunk búcsúja, Szent Imre napján. A szertartásra a Néri Szent Fülöp Ifjúsági Kórus közreműködésével került sor. ........................................................ folytatás

Orgonakoncert volt Pestszentimrén
a római katolikus templomban 2016. november 5-én délután a templombúcsú ünnepének tiszteletére.
................................................... folytatás

Új orgonája van a pestszentimrei katolikus templomnak
2016. július 31-én évközi vasárnap az esti hat órakor kezdődött szentmise után Kovács Krisztián, a pestszentimrei katolikus kántor bemutatta a templom új orgonáját. ........................................... folytatás

Zene a korai kereszténységben
A keresztény zene Isten dicsőítésének szolgálatában áll. Mit jelent a zene a korai kereszténységben, a Krisztus utáni első négy évszázadban? Írásunkban e korszak zenefelfogását mutatjuk be röviden, Alexandriai Philón és Szent Ágoston egyházatyák szövegeire támaszkodva....................... folytatás