18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Kanizsa József a KÖSZIBEN

Kanizsa József legújabb könyvének bemutatója

2015. szeptember 21-én 17 órakor került sor a Szivárvány alatt a Rába-parti Körmend című könyv bemutatójára a KÖSZI Kő-Café Galériában. Az évtizedek óta Kőbányán élő szerző most a negyvennegyedik kötetének bemutatóját saját közönsége, a szeretett kőbányaiak előtt tartotta - több Krúdy Gyula Irodalmi Kör tag jelenlétében.
A szinte családias hangulatú esten maga a szerző,
Kanizsa József köszöntötte valamennyi vendégét és Németh Nyiba Sándort kérte fel egy kis zenélésre, majd Homolovics Klaudia, a Szervátiusz Jenő általános Iskola V. osztályos tanulója kapta meg a mikrofont, aki a bemutatásra kerülő könyv gyermek verseiből olvasott fel néhányat. Ezekből az egyiket ide idézzük.


Kanizsa József:
ELFUTOTT A ZÁPOR

csipp-csöpp
csöpörög az eresz
dirr-durr
a vihar is itt lesz...

hajlong
a fa, már villámlik
így lesz
ez éjtől hajnalig

csipp-csöpp
elfutott a zápor
szalad
már sehol se látom...
(Körmend. 2011. 08. 09.)

Klaudia után Tálas Ernő operaénekes előadását hallhatta a közönség, akinek kiválóan jó orgánuma miatt mikrofonra nem is volt szüksége. Ezek után néhány felvezető gondolatot hallhattunk a szerzőtől könyvének születéséről. Huszonöt éve jár le Körmendre, hiszen egyik fia ott él. Az ott szerzett tapasztalatokat, élményeket gyűjtötte össze. Mivel szeret fotózni, sok felvételt készített, s a könyvben megjelent mintegy hetven fénykép kilencvennyolc százaléka sajátja. A könyv borítóját ő tervezte, hasonlóan a könyvet is személyesen szerkesztette. Ezek után bemutatta az est további közreműködőit: Hoffmann Katalin versmondót, Tálas Ernő operaénekest, akit már nem is kell bemutatnia, Németh Nyiba Sándor költőt, olimpikont, zeneszerzőt, Szabó Lászó újságírót, a hirek18.hu szerkesztőjét, Újvári Ferencet Kecskemétről, ahol irodalmi rendezvényeket vezet, Sárközi Imre versmondót. Legrégebben ővele ismerik egymást, ugyanis egy munkahelyen dolgoztak. Imre már ifjú korában is versekkel foglalkozott, nem csak versmondással, hanem írással is. A közönségből itt bekiáltást hallhattunk: Egy Krúdy-rokont, Krúdy Melindát mutatták be...
Kanizsa József úgy reagált erre, hogy Melindát folyó év október 8-án a Kéhli Vendéglőben kívánják hivatalosan is bemutatni.


Az est szereplői

Zene után az ünnepelt házigazda következett. Kanizsa József újra a könyvekről beszélt. Felmutatta Dr. Tancsa Nóra - Kurdi Gábor: Alvó Macska a Diófán című könyvét, majd a tavalyi két saját könyvéről: a Naszályi pillanatok és a Varázsos, ezerarcú Budaörs kötetekről beszélt. Megemlítette azt is, hogy akkor Németh Nyiba Sándor beszélgetett vele. A Naszályi Pillanatok 50 évre, a Varázsos, ezerarcú Budaörs 40 évre, a most megjelent Szivárvány alatt a Rába-parti Körmend pedig 25 esztendőre tekint vissza.
Ez utóbbi könyvének bemutatására felkérte
Szabó László újságírót, akinek a könyvismertetőjét teljes terjedelmében közreadjuk írásban is, majd pedig az alábbi filmünkben is.

"Kanizsa Józsefet itt a KÖSZI Kő-Caféban nem kell bemutatni, hisz immár 20 éve minden év szeptember harmadik hétfőjén itt tarthatja a könyvbemutatókat a saját közönsége, és a szeretett Kőbányaiak előtt. (Most már harmadik éve, hogy mi is beszámolunk ezekről az eseményekről a hirek18.hu hasábjain - az érdeklődőknek érdemes ezeket a tudósításokat visszakeresni.)
Itt alapította meg 2005-ben a Kőbányai Írók Asztaltársaságát az Újhegyi Könyvtárban, amely 2006. januárjában már 50 regisztrált taggal rendelkezett és a továbbiakban Kőbányai Írók, Költők Egyesülete néven szerepelt. A Kőbányán akkor még működő Egészségmegőrző Klub Teleki Ica és Benke Géza vezetők javaslatával, a Magyar Kultúra Lovagja cím elnyerésére felterjesztették. Búza Barna szobrászművész is közreműködött, hogy ezt a nem mindennapi kitüntetést Kanizsa József megkapja. Feltétlenül említést érdemel, hogy Kőbánya Díszpolgára is lett - köszönhetően a Cigány Kisebbség akkori vezetőjének, Lakatos Bélának és Verbai Lajos akkori polgármesternek.
Immár 38 esztendeje itt él Kőbányán, és mindig is a város óvodásaiért, diákjaiért és lakosaiért cselekedett.

Hatalmas írói, művészi munkájának eredményeként most a közeli múltban - éppen a 73. születésnapjára megjelent -
44.! kötetét, SZIVÁRVÁNY ALATT A RÁBA-PARTI KÖRMEND című könyvét tartom a kezemben. Isten éltessen Kanizsa József! Köszönjük legújabb művedet! Adjon a Teremtő erőt, egészséget, hogy további műveidben is gyönyörködhessünk majd!

Megtisztelve érzem magam, hogy most Önök előtt állhatok. Ismereteim és élményeim alapján szeretnék néhány személyes gondolatot megosztani Önökkel a szerzőről és a most napvilágot látott könyvéről, hiszen a szerzőt évek óta ismerem, munkáját figyelemmel kísérem, a könyvét pedig megjelenésének napján megkaptam és módom volt már elolvasni.

Úgy érzem, bárkiről is van szó, az ember, az emberi magatartás, a human-qualitas kérdése első helyen áll. Hogy milyen embernek ismertem meg Kanizsa Józsefet? Egyszóval: igaz embernek. Őszinte, becsületes embernek, akit az Úr rendkívüli ajándékokkal, sok-sok adománnyal, képességgel halmozott el.

Sok minden megragadott Kanizsa József életéből, karakteréből. Az idő szűkössége miatt csupán három dolgot említek meg.
- A 73 éves Kanizsa József 1958 óta napjainkig - 57 éve(!) mint aktív újságírói is, történelmet ír. Első írásai középiskolás korában a Zalai Hírlapban jelentek meg. Azután az újságok hosszú-hosszú sora következett. Mindet nem lehet felsorolni, csak néhányat: Ifjúsági Magazin, Magyar Ifjúság, Mozgó Világ, Dörmögő Dömötör, Nők Lapja, Képes Újság, majd országos napilapok - köztük a Népszava. Külön érdekes szín volt újságírói pályafutása során, amikor az USÁ-ból és Kanadából kapta meg azokat az ottani magyarok újságjait, amelyek átvették írását. Napjainkban is tevékeny újságíró és fotóriporter is egy személyben... nálunk (a 18. Kerületi Hírekben) rendszeresen megjelennek írásai, tudósításai és fotógalériái. Kanizsa József újságírói munkásságán nem lehet csodálkoznunk, hiszen - többek között - Mikszáth, Bródy, Gárdonyi, Móricz, Ady, de Krúdy Gyula is jeleskedtek ezen a területen is.
- A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy korrekt kapcsolatot vár el partnereitől: az ügyekre, eseményekre gyors és tárgyilagos reagálásokat igényel. DE: saját magára is ugyanezeket az elveket alkalmazza. Biztosak lehetünk benne, hogy e-mailjeinkre vagy még ugyanazon a napon, vagy a következő napon megkapjuk tőle a választ. Sajnos kevesenvannak ilyenek.
- A harmadik feltétlenül említésre méltó, hogy széleskörű, sokrétű munkáját folyamatosan, szinte szabad idő nélkül végzi. Panasz és zokszó nélkül. Segítőkészsége a kortárs művészek iránt éppúgy önzetlen, megható és példás, mint bármely embertársa vonatkozásában. E helyről is szeretném neki megköszönni azt a segítséget, amelyet saját könyvem, a Kávéházi Esték megírásában, megjelentetésében kaptam tőle. Az ő jóvoltából ez a könyv is megvásárolható most itt.

SZIVÁRVÁNY ALATT A RÁBA-PARTI KÖRMEND
Erről a nagyszerű könyvről most csak néhány gondolatomat mondhatom el. A könyv borítója érdekes. A szerző tervezte. A nem régen felújított veterán Rába-híd részlete a folyóval látható közelről, a Rába parttal, kissé a háttérben a templom és a kastély pici része... valamint a szivárvány - abszolúte a címhez illeszkedő könyvborító! Azután szólnom a kell a címnegyedről. Három dolog ragadta meg a figyelmem: - a belső címoldalon a város címere színessel nyomva és alatta: ROVÁSÍRÁSSAL Körmend város neve (tudomásom szerint a városba érkező utas is látja ezt a rovásírást, mert kitáblázták). - Az előszót a város polgármestere, Bebes István írta - nem véletlenül. Nagy elismerés a szerzőre nézve is és a könyvre vonatkozólag is, hogy maga a polgármester írja hozzá az előszót! "A kötetben szereplő művek nemcsak a körmendiekhez, hanem mindenkihez szólnak..." (írja, így igaz). - Azután: figyelemre méltó (és lehet tanulni belőle), ahogyan a szerző nagyon finom megoldással az egy oldalas előszó hátoldalán helyezte el az ajánlást Körmend népének és József fiának, valamint fia családjának.

A kötet alcíme: Versek, prózák, fotók. Első helyen a versek találhatók. A kötet címéhez híven sok költemény (Körmend ege alatt, Körmendi naplemente, Körmend a töröktől megmenekült, Naplemente a körmendi vasút felett és még számos) Körmend városáról szól. A város témájához tartozónak tekinthetjük a Boldog Batthyány Strattmann Lászlóról szóló verseket is. Témájukat illetően egy másik csoportot alkotnak a családról szóló költemények (Anyám üzenete, A ráncok tengerén, Szemed varázsa, E szép haza lüktető földjén, Áldva áldunk, Adventi ajándék, Kék-tükörben és továbbiak). Ezekben a szüleiről, feleségéről, a fiairól és unokáiról ír a szerző. A következő csoportot az egyéb témáknak szentelhetjük (Most már jöhet a csönd..., Széchenyi lelke fölöttünk, Radnóti Miklós, Margitszigeti fák és még több verse is). A gyermekverseket könnyebb megtalálni a kötetben, mert a költő ezeket külön megcímezte.
Kanizsa József ezen kötetében megjelent verseire is vonatkozik, hogy stílusuk kellemesen lágy és emelkedett hangulatot áraszt. Úgy érzem, hogy külön csoportba sorolhatók, sorolandók az Istenes-versei. Szerencsére találhatunk több ilyet, ezek közül is csak néhányat említek meg. Az egyik Boldog Batthyány Strattmann Lászlóval is kapcsolatos: Isten kegyelméért imádkozom, azután Adventi fényben, Jézus a király, Uram, köszönöm, A hit ereje, stb.
Prózái három mesével kezdődnek, majd szintén három körmendi kiállítás megnyitóról szóló írásai következnek: Koncz Eta, Simon M. Veronika festőművészek és Koós László képzőművész kiállításairól. A prózát kiegészíti A jövőbe álmodott múlt című, Koós László halálhírére írt verséből egy kis részlet is. Itt felcserélem az utolsó két fejezetet. A könyv végén található Kanizsa Józseffel és a várossal kapcsolatos írások fejezet címet viselő részt előbb említem, amelyben első helyen Kanizsa József írása a városról található, majd pedig Szabó Ferenc: A szavak varázsa: Kanizsa József 70 éves című írása a Körmendi Figyelő Kulturális Műhely XX. évfolyamából. Az "Egyéb publicisztikai írások Vas megyéből" című fejezet tehát az utolsó előtti a könyvben. Azért beszélek a prózai művek végén erről a fejezetről, mert különleges szerkesztésével, öt fakszimilivél (bár az eredetiket a könyv tükör-méretére kicsinyítették, DE: ennek ellenére lupé nélkül is jól olvashatók) ezen fejezet tartalma már a fotók közé is sorolható.
Ezt a fejezetet mindenképpen látni kell! Élvezetes, tanulságos, igazi kuriózum. Egy direktben megírt cikket is tartalmaz, amelynek témája viszont úgyszintén különleges: Szabó Ferencnek, Körmend alpolgármesterének a Magyar Kultúra Lovaggá ütéséről szól - Kanizsa József tollából.
Igazán csak távirati stílusban néhány szót szeretnék szólni a könyvben található bőséges illusztrációról, képanyagról. A borító hátsó oldalára is jutott belőlük. A belégeken az első négyszín color egész oldalas autótípia egy oldalas nyomással a versek felütéseként szerepel, aztán ilyen oldalakkal nagyszerűen tagolja a szerző a költeményeit és a prózák között is találunk színes oldalt. A könyv végén olyan mennyiségű fotót közöl, hogy fejezetekbe rendezi azokat: családi fotók; kiállításokról; a városról összeállított képanyag; általános iskolában történt események bemutatása... Valamennyi nagyszerű! Nekem személy szerint a Lovagi találkozás tűnik a legizgalmasabbnak.
Örülök, hogy elolvashattam ezt a könyvet. Megértettem, hogy ezt folyamatosan és szinte naponként olvasnom kell, újra és újra. Ez egy irodalom- és egyháztörténelmi könyv, nekem tankönyv is. És imakönyv, amely az Úrhoz emel.
Azt hiszem, nem is kortárs költő, nem is kortárs író írta, hanem az egyik magyar klasszikusunk: Kanizsa József."

A könyvbemutató Homolovics Klaudia által felolvasott gyermek verseken túl a felnőttek - Hoffmann Katalin, Újvári Ferenc és Sárközi Imre - versfelolvasásából állt. Hoffman Katalin először a gyermek versekből olvasott fel, majd mindhárom versmondótól a szerző által három csoportba rendezett versekből hallhattunk szemelvényeket: a Körmenddel kapcsolatos versekből, a családi versekből és a hit-könyörgő, mondhatnánk Istenes költeményekből.

Ezekből a versekből egyet-egyet idézünk.


Kanizsa József:
A büksi tölgyfa alatt
(Török József és Bedőcs Ferencnek ajánlva)

A büksi évszázados
...... tölgy alatt hallgatom
...... a cédrusfák susugását
Susogásban mesélnek
...... felemlegetve
...... az Emlékek-birodalmát

Most, most csendben legyez a szél
...... meglebben a vén tölgy
...... ezerágú korona szoknyája
Átsuhan fölöttünk a múlt
...... bíborszínűre váltott
...... fáradt arcú napkorongja
(Csákánydoroszló-Büks-üdülő,
Körmend. 2004. 08.14.)


Felolvasta: Sárközi Imre


Kanizsa József:
NYÁRI HAJNALON

Lépj lépj velem kéz a kézben
szerelemtől égő arccal
lépj be a fellobogózott
nyári hajnal fénykapuján
*

Virágillattól búdultan
hajtsuk le áldott fejünk a
*

pázsit-ágy simogató
...... zöld lepedőjére
hogy érezzük az ÉLET
forró ölelését
(Bük-fürdő, 1986.)Felolvasta: Hoffmann Katalin

Kanizsa József: VEDD OLTALMADBA
(Dr. Batthyány-Trattmann László
boldoggá avatására)

Ó, Mindenség Ura,
e kicsiny magyar nemzet
szív-lélek hű szolgája.
... kérlek, vedd vedd oltalmadba!
Vedd oltalmadba,
mert ő is oltalmába vette
e Nép szegény betegét,
...... s erőddel gyógyította.

Ó, Uram e szent napon
te is szenteld meg e
földi paradicsom emberét,
...... a szegények orvosát.
Szerette Népét,
ahogy te szereted Néped,
e Földön élő Hívőket,
.. - arcodra formált embermását.

Ó, Uram az évezred
szent ünnepi küszöbén
tekints le e sokat szenvedett
...... magyar Népre is!
Adj nékik dicső, szebb jövőt!
Ó, Uram: kerülje őket átok
...... betegség, s a végzet is!
............................ Ámen!

Felolvasta: Újvári Ferenc

Az irodalmi rész közben visszatérően hallhattuk Tálas Ernő és Németh Nyiba Sándor előadásait is. Záróakkordként pedig a szerző minden közreműködőt ajándékban részesítette.

hirek18.hu ..................................................................................................................... Vissza a fő oldalra