18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Kávéházi Esték 2016 július

Kávéházi Esték

rendezvénnyel örvendeztették meg a szervezők - a Krúdy Gyula Irodalmi Kör és a Zila Kávéház - a 18. kerület lakóit és valamennyi érdeklődő művészet-kedvelőt 2016. július 16-án. A Kávéház galériáján a szokott időpontban (délután fél ötkor), de egy valóban rendkívüli ünnepség vette kezdetét. Kilencvenedik (!) születésnapot köszöntöttünk...
Ujvári Ferenc rövid megnyitója után ifj. Zila László vette át a mikrofont és köszöntötte a művészeket, a közreműködőket és a megjelent vendégeket. Köszöntőjében - rendhagyó módon - egy érdekes visszatekintésében idézte a pontosan egy évvel korábbi kávéházi eseményeket. Azt mondta, hogy most ünnepeljük Szabó László: Kávéházi Esték című könyve bemutatójának egy éves évfordulóját.
Azután a kialakult hagyományoknak megfelelően most is a kiállítás-megnyitó volt az első műsorszám.
Frida Lucia festőművész kiállítását Kaptay Éva nyitotta meg, aki beszélt a festőművészről és munkásságáról.
Az elhangzottak videónkban teljes terjedelmében megtalálhatók.
Alábbiakban idézzük Frida Luciának bemutatkozó sorait, amelyeket a meghívón is olvashattunk:

"Mindig is érdekelt a rajzolás. A tanulás miatt 1963-ban Budapestre költöztem. Itt vált véglegessé a kapcsolatom a művészettel. Dolgoztam tervezőként a KISTEXT-ben és a pécsi Zsolnay Porcelángyárban. Külföldi utazásaim során új, egzotikus kultúrákat ismertem meg.
Azok hatottak rám és a festészetemre.
Mestereim mindig szerető gondoskodással óvtak és kísértek utamon, mind a mai napig.
Segítségüket ezúton is köszönöm."

A festőművész tárlatának megnyitója után Tálas Ernőnek, a Svéd Királyi Opera tenorjának, a Kávéházi Esték rendszeres fellépőjének köszöntése következett. Születésnapi köszöntő! Ekkor ünnepeltük közkedvelt előadóművészünk 90. születésnapját.
A közönség lelkesedéséből úgy tűnt, hogy minden egyes jelenlévő szívéből köszöntötte valamennyiünk Ernőjét, aki a megszokott mosolygós, szerény megjelenésével ma is, ezen a fantasztikusan magas életkorú születésnapján puszta megjelenésével is maga a SIKER volt! Nem csoda, hiszen a Teremtő sok-sok ajándékkal halmozta el, amelyet az énekes egy életen át osztogatott. Fantasztikus fiatal kori tenorját CD lemezeiről bejátszással idézve bűvölten hallgattuk, nem kevésbé lenyügöző volt "élő" helyszíni előadása - korát meghazudtoló magasan és kristálytisztán csengő, szárnyaló tenorja.
Személy szerint többen is köszöntötték.
ifj. Zila László a Zila Kávéház nevében díszes "lángoló" torta átadásával, miközben a közönség énekeltete a születésnapi éltető, köszöntő dallamot...
Kanizsa József, a Krúdy Kör titkára erre az alkalomra az ünnepelt számára írt költeményéből olvasott fel. A meghatóan szép verset ide idézzük:

Kanizsa József:

ÉNEKED SZÁLLJON
(Tálas Ernő 90. születésnapjára)

Isten adta talentummal
éled boldog életed.
Kilencven év hosszú úttal
Istent arra kérheted
Szépítse meg nap -mint napod.
Éneked szállva szálljon
Hódítva sok-sok rajongód
s tapsolva téged várjon...

Taps, remény, szeretet, hűség
kísérje áldott utad,
Ne fogyjon ki a várt bőség-
szarú. Istentől kaptad.
Kilencven év szeretetben:
dalolni, énekelni,
élni, élni a szívekben,
új s új Jövőt remélni...
*
Énekkel néped szolgáltad.
Isten áldása van rajtad.
Legyen veled a HIT és REMÉNY.
Téged éltet e költemény...
*
Isten éltessen Ernő,
legyen most veled ERŐ,
EGÉSZSÉG és Kegyelem...
Az ÚR tenyerén vigyen.
(Körmend, 2016. június 23)

Király Lajos, a Krúdy Kör elnöke nyilvános interjút készített az ünnepelttel. Tálas Ernő válaszaiból megtudhattunk sok érdekes dolgot életéről, pályafutásáról, egészséges életmódjáról.
Az elnök a Krúdy Gyula Irodalmi Kör nevében kitüntetést adott át az énekesnek: a Krúdy Ezüst Emlékérmet.
Pál Dávid festőművész köszöntésképpen és ajándékul leleplezte erre az alkalomra készített, az operaénekes arcképét ábrázoló festményét, amelyet a közönség is nagy tapssal viszonzott.
Szabados István festőművész pedig az általa erre az alkalomra elkészített rézkarc átadásával köszöntötte Tálas Ernőt, a közönség ezt is tapssal honorálta.
Novák Lajos a III. kerületből átadta az ottani polgármester, Bús Balázs köszöntését és ajándékát.

Ernő pedig énekelt... Előadott egy operett áriát (is),
Lehár Ferenc: Cárevics Volga dallt - a közönség pedig vastapssal nyilvánította tetszését.
Közben szóltak a CD lemezről is a a szebbnél-szebb áriák bejátszásai. Mindegyik nagyon szép volt.
Bize: Gyöngyhalászokból elhangzott áriával nem lehetett elteni, olyan csodálatos élményt jelentett.
Nem csak születésnapi köszöntő volt ez, hanem egy nagyszerű koncert is.

Az alkalomhoz jól illeszkedő vers nagyszerű elszavalásával zárult az est.
Barta Erzsébet Mécs László: A királyfi három bánata című versét szavalta - nagy beleéléssel. A verset ide idézzük:

Mécs László:
A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy siró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja, honnan, palástot keritett,
aranyos palástot vállamra teritett,
fejem fölé égszin mosolygást deritett.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szive ment előttem előre követnek.

Amig ő van, vigan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem igy is kevés volna.

Hogyha a föld minden szinmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

FOTÓGALÉRIA

VIDEÓ

Az oldalt írta és szerkesztette: Szabó László ...................................................................... Vissza a fő oldalra