18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Király Lili és Szeles György

Király Lili és Szeles György a Sashalmi Könyvtárban
Sashalmi Könyvtár, Krúdy irodalmi és képzőművészeti délután,
2016. február 4-én, csütörtök, 16 órakor.

Király Lili: Csendélet és táj varázsa címmel első kiállítása, és Szeles György: limerik költészet és műfordítás. Irodalmi beszélgetés.

Goldoványi Zoltán könyvtár-vezető megnyitó szavai után Király Lili festészetéről Kanizsa József beszélt, hogy milyen benyomást keltett számára, amikor a "házitárlaton" megtekinthette a kiállításra váró festmé-nyeket. "Mint negyven éve kiállítás szervezéssel, megnyitással foglalkozó írót, költőt lebilincselt a látvány. Nem akartam hinni a szememnek, hogy ezeket a csodálatosan 'megkomponált, megfestett' festményeket Király Lili, a tanárnő festette..? Ekkor elhatároztam, hogy ezeknek a festményeknek egy önálló kiállításon kell, hogy a közönség előtt mérettesse meg magát az Isten által adományként kapott talentummal rendelkező kezdő festőművész..."
2016. február 4-én ez a kiállítás megnyitása szép létszámú közönség előtt történt meg. Kanizsa József így mutatta be Király Lilit: ..."egy új festőművész, tehetség festményeit tekinthetik meg, ismerhetik meg a művészi erejű frissességet árasztó festmények varázsával." Majd később: .."A csendéletekben is ott lüktet a természet Istenadta gyönyörűsége, a színek elvarázsló harmóniája."
..."Minden festményben látom a lélekből fakadó festőművészi erőt, jelen van a szeretet, a hit és a remény, a Jövőt tápláló Remény, akár az 'Őszi séta' című festményben, vagy a téli festményben..." És felolvasta a "Kis ház a folyóparton" című versét, illusztrálva, hogy első látásra e címet viselő tájkép megihlette. Végezetül: ..."Gratulálok e festményekhez. A festőművészi rögös, de annál szebb pályához kívánok további sok sikert, kitartást! A közelgő jeles születésnaphoz, a családi élethez pedig békességet, egészségben gazdag, sikeres életet, megértést, és teljes kiteljesedést kívánok őszinte tisztelettel, igaz zalai szívvel: Kanizsa József."
Az irodalmi részben
Király Lajos elnök beszélt, s mutatta be Dr. Vermes Györgyöt, író álnéven Szeles Györgyöt, aki limerik költészettel foglalkozik. Eddig öt kötete jelent meg, s ebben a bemutatkozásban egy kicsit betekintést nyerhetett a kedves közönség e nem mindennapi költészet rejtelmeibe. Mint Dr. Vermes György, aki bejárta a fél világot, főleg Dél- Amerikát ismerte meg és onnét is hozott élet-tapasztalatokat, s ezek is az irodalmi életévé, részeseivé lettek a limerik költészetnek. Beépültek e nem mindennapi limerik költészet szó-világába. A limerik költészetet az élet hozta magával, talán kicsit az életfilozófiává vált s ezzel a költészeti nyelvezettel, formával tudja igazán kifejezni magát, belső gondolatiságát közkinccsé tenni. Ahogy mondja:... "a limerik költészet angol strófaforma, erről egy külön kis előadást tudnék adni. Elégedjünk meg annyival, hogy a magyar nyelvezet, a jó szótagszám adta lehetőségek ezek a magyar versformában alkal-masak a limerik költészet megalkotására. Így pl. a jó komikus helyzetek, történeteket, meglepő formában, humoros hatású rímképletekkel, gyakran az utolsó sorban alkalmazott csattanókkal lehet befejezni, hatást kiváltani. Ettől eltér a haiku, de ezt a műfajt is művelem, ez is kicsit eltérhet a japán haikuktól, mert itt is ér-vényesek a magyar szavak jó alkalmazási lehetőségei." Szeles György versei zömmel a Távolugrás című kötetből hangzottak el. Az esten közreműködtek: Király Lajos, a Krúdy Kör elnöke, aki az est moderátora, beszélőtárs volt. Újvári Ferenc versmondó, Németh Nyiba Sándor saját megzenésített verseket adott elő és improvizált, Tálas Ernő is több dalt adott elő, különösen nagy tapsot kapott a Lehár Ferenc: Volgadal elhangzása után.M. Jankó János házigazda egy humoros verssel zárta az estet.

A Krúdy Gyula Irodalmi Körnek most is sikerült újdonsággal, mégpedig kettővel is, egyik az első kiállító, érett festőművészi munkákat, festményeket bemutató Király Lilivel, és a limerik költészet magyarországi képviselőjével, Szeles Györggyel ismerkedhettünk meg, a szép számú közönség.
Köszönjük!

Lejegyezte: Kanizsa József
Fotó: Goldoványi Zoltán, Kanizsa József, Németh Nyiba Sándor, Skerlák Iván
Versek alul: és a fotók...

Kanizsa József:

KIS HÁZ A FOLYÓPARTJÁN

Csendesen hömpölyög a folyó vize.
A tükrében az ég, égszínkék színe.
S a folyó partján kicsi zsindelyes ház
Ablakából távolba néz a halász...

S tán csónakot, vagy hajó dudaszót vár.
A fa lombjában varjú énekli : kár...
Csend, csend honol a kicsi folyóparti háznál.
S a víz tükre fölött napfény botorkál...
(Kőbánya, 2016.febr.4.13 óra.)

Szeles György versei: ...................

Gandhinak megint igaza van!

Szemet szemért, ez vakítja meg világunk,
Bosszúért lihegünk, mialatt nem látunk
A mi saját orrunknál tovább.
Az embernél nincs, mi ostobább,
Szeretet nélkül, üresen kong a házunk!


Tekercses tekercs

Fecskendő tekercsre mászott fel a csiga,
Beleszeretett, lesz ebből még galiba!
Lenne hozzád egy kérdésem,
Mikor végzel, mondd szépségem?
Menjünk sétálni, mint egy pár csiga-biga!


Öregember

Nem az az öreg, kinek kopasz a feje,
Hanem az, kinek nincs már reménye
Nem öreg az, aki bízik magában,
Kinek a szeretet izzik mellkasában,
És aki tudja, hogy a szívnek van ereje!


Jó tanács

Akkor szeress nagyon engem,
Amikor azt nem érdemlem!
Bizony, talán hiszed,
Megsúgja a szíved,
Mert akkor van rá szükségem!

Haikuk a szeretetről

A szeretet az
Nem bíráskodás és nem
Is kritizálás!
*
Csak akkor beszélj
Szeretetről, ha tudod-
Mi a gyöngédség!
*
A szeretet a
Gravitáció, amely-
Embereket vonz
*
Szeretet a fény,
Mely megvilágítja azt-
Ki adja s kapja!

FOTÓGALÉRIA

hirek18.hu .................................................................................................................... Visza a fő oldalra