18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Költészet Nap 2016

Költészet Nap a Sashalmi Könyvtárban 2016. április 12-én

16 órakor vendég volt M. Jankó János, a tizenhatodik kerületben élő költő. Goldoványi Zoltán könyvtárvezető bevezető szavai után Kanizsa József köszöntötte a megjelent közönséget, majd a Költészet Nap kapcsán beszélt a "józsefattilai" költészetről, a jelen költészet helyzetéről. Ujvári Ferenc elmondta József Attila: Csendes kévébe, és Tedd a kezed című verseket. Kőhalmi Kristóf gitáron improvizált, az ünnepi hangulathoz ezzel járult hozzá. Kanizsa József köszöntötte a kerületi Önkormányzattól érkezett képviselőt, Ács Anikót és az est részt vevőit: M. Jankó Jánost, az est főszereplőjét, Ujvári Ferenc versmondót, Németh Nyiba Sándort költőt, zeneszerzőt, Csepel Örökség-díjas többszörös olimpikont, aki nem csak versmondásra lett fölkérve, hanem gitáron megzenésített versek előadására is.
Kanizsa József felkérte Ács Anikó képviselő asszonyt, hogy néhány gondolatot mondjon el bevezetőül, hiszen a könyvet az Önkormányzat is támogatta. Ács Anikó köszöntötte a közönséget, megköszönte a meghívást. Üdvözölte M. Jankó Jánost, a kerületben élő szerzőnek gratulált a kötethez, a versekhez. M. Jankó János versei alapján emlékezett József Attila költészetére, kiemelve a Költészet Nap jelentőségét és örömét fejezte ki, hogy itt a könyvtárban megünneplik a Költészet Napját és a helyi szerzőt.
Kanizsa József, mint az előszó írója a múltról, a versek jelentőségéről beszélt e költészet napi hangulatban, hogy mennyire fontos a költői kifejező erő, a gondolat versben való átvitele az Olvasó, a közönség felé. M. Jankó János átvéve a szót: "valóban nagyon fontos a múlt, ezért is igyekszem az ókori görögök költészetéből kiindulni, és a régi magyar kifejezéseket a verseimben alkalmazni. A klasszikus költészettan szerint írt verseim is erről árulkodnak, vagy a szonett versek megírása, közkinccsé adása a Kláris folyóiratban, vagy antológiákban is. A kötetemben igyekeztem a szép tájleíró költeményeket, vagy a szerelmes verseket megjelentetni, a hazafias verseket is közkinccsé tenni." Ezekből a szép versekből Ujvári Ferenc, Kanizsa József, a szerző és Németh Nyiba Sándor tolmácsolásában hangzottak el, nagy tapsot aratva.
Kőhalmi Kristóf csodálatos gitárzenei közreműködésével és Németh Nyiba Sándor saját megzenésített verseivel tették színesebbé, színvonalasabbá az est hangulatát.
(M. Jankó versek alul olvashatók. Kezek találkozása, Kopott kanál.)
Lejegyezte: Kanizsa József
Fotó: Goldoványi Zoltán, Kanizsa József, Németh Nyiba Sándor, Skerlák Iván

M. Jankó János:

KEZEK TALÁLKOZÁSA

Beleröppen kezembe keze,
mint fészkére tért vándormadár.
Ki idegenből, messzi földről,
fáradtan, végre haza talál.

Mélyén megbújva, belesimul,
boldogan, pihegve elhever.
Jöttén repesve friss veréssel,
dalolni kezd szerelmes szívem.

Tíz szelíd ujjban, egy ütemre,
erünkben táncolni kezd a vér.
Két árva kéz egy pillanatra,
mint parányi küzdő csatatér.

Ellenfelek, de mind a kettő,
magát örömmel megadni kész.
Aztán egy hosszú kézszorítás,

KOPOTT KANÁL

Ráleltem egy alpakka kanálra,
emlékszem jó anyám evett vele:
Olyan félénken tartotta mindig:
Remegett kérges,megfáradt keze.

Értéktelen, furcsa, félszeg jószág,
fél oldala már régen elkopott.
Ezzel illesztgette reszketően,
ajakához a szűkös falaltot.

Vértelen szájához emelgette
tán ezerszer is ez idő alatt.
Most úgy őrzöm, mint drága ereklyét,
ezt a régi, megkopott kanalat.

FOTÓGALÉRIA

hirek18.hu ..................................................................................................................... Vissza a fő oldalra