18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Körmend 2015 október

Körmend Városháza, Díszterem, 2015. október 28-án 18 óra

Körmend Város Ünnepnapjai rendezvénysorozat keretén belül az Önkormányzat Városháza Dísztermében mutathatta be Kanizsa József a városról szóló új könyvét, a SZIVÁRVÁNY ALATT A RÁBA-PARTI KÖRMED című verseket, prózai műveket és fotókat tartalmazó szép kivitelű kötetét.
Szabó Ferenc alpolgármester köszöntötte a közönséget, a közönség soraiban levő Dr. Gyürki László pápai prelátus urat, Iváncról eljött Gyarmati Tiborné ex polgármesternő, a Magyar Kultúra Lovagját és az szerző családját, a sajtó képviselőit.
A kötetről rövid laudációt mondott Szabó Ferenc alpolgármester, a kötet lektora és felolvasott az előszóból néhány ideillő mondatot: "...Versek, mesék, írások... A kötetben szereplő művek nemcsak a körmendiekhez, hanem mindenkihez szólnak, akik elolvassák. Mindenkihez másképp hiszen a bennünk keletkező gondolatok teszik számunkra befogadhatóvá, általunk alakulnak és élnek tovább. Mindenki a maga módján ízlelgeti a szavait, rímjeit, és gondolatait..."A vers mindenkié-" minden kedves olvasónak ajánlom a könyvet, örömmel fedezze fel sorainak titkait!." Írta Bebes István polgármester. A bevezetőt beszélgetés követte, hogy miért is született meg ez az újabb kötet, Kanizsa József így vallott: "A könyv megjelentetésének előzményei voltak, ugyanis Budaörsről jelentettem meg az első ilyen -vers, próza, fotós- könyvet, ahova negyven év kapcsolat fűz. Majd jött a Naszályi könyvem, ahova ötven év kapcsolat fűz, 1964. december24-én volt Naszályon
Czérna Vilmával, feleségemmel az esküvőnk, és Naszályon is sok verset, gyerekverset, mesét írtam és sokat fotóztam. Persze ide is szerveztem író-olvasó találkozót, kiállításokat, így a kapcsolat a faluval, és Maszlavér István polgármesterrel elmélyült. Az ötletet tett követte és 2014. szeptember 20-ra a Falunapra meg is jelent a kötet, a falu nagy örömére. S nagy ünnepség közepette, kitüntetéssel, zárult a nagy rendezvény. (Azóta a polgármester már nincs közöttünk és most a hozzáírt versemmel rá emlékezem így Mindenszentek előtt. (Vers) Ha már a kezemben a könyv, akkor a Körmendhez írt versem is fölolvasom. (Vers)" Szabó Ferenc faggatására, a beszélgetés során kiderült, hogy huszonöt éve tart a körmendi kapcsolat, József fia ekkor került a városba, ide nősült Bedőcs Andreát vette el és Szentgothárdon az Opel-nél dolgozik. Józsi fiam is itt van Andreával együtt. Józsi fotóz és Zsolti fiam videóz. Az unokáim meg már felnőttek, Alexandra az egyetem után Gyenesdiásdon vállalt munkát, Klaudia Veszprémben a Pannon Egyetem utolsó éves hallgatója. A könyvben Vas megyéhez kötődő mesék is vannak és a Körmendi Kulturális Műhelyben megjelent versek mellett prózai írásaim és persze a sok fotó, amelyek közt van az itteni rendezvényeken készült fotó Jámbori Tamástól, Józsi fiamtól, Zsoltitól néhány. Kilencven százaléka saját fotó. A versek közt elhangzottak gyerek versek, szülőkhöz írt versek és a városhoz írt versek, mint a "Körmendi Himnusz" című vers is, ezzel zárta bemutatkozását a szerző.
A bemutatkozásban még elhangzott Kanizsa József: Anyám üzenete, Németh Nyiba Sándor elmondásával, CD-ről. Az estet CD-ről bejátszva Tálas Ernő csodálatos hangjával elhangzó Franz Schubert: Ave Maria-val zártuk - és dedikálással...

Írta: Kanizsa József

Kanizsa József verseiből idézünk néhányat:


AZ ISTEN KÖZELÉBEN
(Maszlavér István emlékére)

István, az égre tekintek
Könnyező szemem előtt elhomályosult...
...elhomályosult a VILÁG
A lélegzetem, a szívverésem felgyorsult
Zokog a lelkem Úgy zokog...
Fölöttem még az ég is gyászol, beborult

Keresem a tekinteted
Keresem a tiszta tekintet sugarát
Keresem a szereteted
E földi élet emberi ősi titkát
A családot összetartó
Naszály népét összefogó szivárványát...

A felhő alatt fény-nyilak
Jelek s ragyogás árad szét ott az égen
Csillogás, fehér fénylepel
Terül el az égi titkos messzeségben
István, veled már békesség
Fentről vigyázol ránk az Isten közelében...
*
Isten legyen veled, velünk...
Ámen

ÁTVÉREZ A SZERELEM

Lehellet-felhő ível át fölöttem
Arcom a fényre vágyik Lángtengerre
Csend-zuhatagból hűs eső permetez
S madárdal simogatja védtelen szívem

Erőt gyűjtök nőm varázs-szeméből
S arcomon átvérez a szerelem
Száraz szám vulkáni erővel izzik
Jövőt remélek az Életet nem félem...
(Bükfürdő,1997.június 2.)

ÖRÖK DICSŐSÉGBEN
(Körmend várossá avatásának 25. évfordulójára.)

Isten tenyerében
Született Körmend
Te áldással teli város
Legyen áldással
Megáldva a Te Néped
K ö r m e n d
Hatalmat kaptál az Úrtól
E Hatalommal
Tedd boldoggá Néped
Kinek Szentje van
S a Szentlélek
Oltalmát élvezve
A Népért, a Népért tegyen

Ütőérként folyó Rába
Adj életet, virulást
Körmend Népének
Érezzék: értük lüktetsz
S adsz ételt asztalukra
S a termő föld,
A rét az övék
S övék e város
A Szentlélek üdvözleteként
Boldog Gróf Batthyány
Strattmann László
Vedd védelmedbe
S oltalmadba
E Rába-parti Népet
A biztos, a szép Jövő
Ne csak ígéret
Legyen számukra
Add meg a felemelkedés
Lelki harmóniáját
Örök dicsőségben éljenek

E Jelenben s Jövőben
Egyek legyenek
A város Népét képviselve
Egység jelképe legyen előttük
A Múlt erőt ad
A Jelen már a Holnapot
Tervezze meg,
A biztos Jövőt…
Ez Isteni külön
Kitüntetésben,
Kegyben a Népért
Hinni kell a tettben

Ó, Uram
Kegyes szolgád
Boldog Gróf Batthyány
Strattmann László
Hitével most, most segíts
E város boldogulásában
SEGÍTS, SEGÍTS
Az unokák, dédunokák
Jövőjét megalapozni
Mindörökké,
Ámen!
(Körmend, 2003. december 25.)

TISZTA A SZÍVED
(Novákné Bedőcs Andreához)

Nézd, elillan a hajnalhasadása
Tündéri fények égi vibrálása
Emeld szemed, szíved a kéklő égre
Gondolj családod boldog jövőjére

Szívből csordul az őszinte szeretet
Öleld férjed, kedves gyermekeidet
Hatalmas súlyos béke-áhítattal
Jövő vágy-álmod beszéld meg az Úrral

Tiszta a szíved, sugározd ki a jót
S áradjon belőled e földi valód
Mi s ég is veled, veletek vagyunk
Igaz földi boldogságot óhajtjuk...
(Körmend, 2001. karácsony)


KÖRMENDI HIMNUSZ

Ó, Körmend, Körmend Rába-parti város
Rád ősi áldást szórt, hintett a Táltos
A Rába két oldaláról vized termő földet mos
a vized néha szeszélyes és alattomos...
A folyó halat, s erdőd vadat ad, hogy éljetek
Földed gazdag termést adott e népnek
S hiába jött török, palánkvárad nem esett el
Batthyányiak virágoztatták az Úr erejével

Ó, Körmend, Körmend dicső a múltad
Szép a Jelen s az itt élő sportoló ifjak
A Jövőt teremtő ifjak nemzetről-nemzetre
Körmend népéért munkálkodjon vas-ereje
Ó, Körmend, Körmend, te Rába-parti ősi város
Legyen megtartó varázserőd csodálatos
Ó, Körmend, Körmend te Rába-parti örök város...
Legyen rajtad Isteni kegyelem, áldásos...
(Körmend, 2014. dec. 26.)


Fotógaléria

hirek18.hu ............................................................................................................... Vissza a fő oldalra