18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Krúdys beszámoló

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör Beszámoló Közgyűlését rendezték meg

2016. március 10-én tizenhat órai kezdettel az óbudai Kéhli Vendéglő Krúdy Szalonjában, ahová írásban is meghívták a tagokat. Jó előre - csaknem egy hónappal korábban - mindenkinek elektronikus levél formában megküldték a napirendi pontokat. A levél tartalmazta a 2015. évi tevékenységi és gazdasági beszámolót, de tartalmazta a 2016. évi ugyanilyen terveket is.
Kanizsa József, a Kör titkára nyitotta meg a Közgyűlést, üdvözölta a jelenlévőket és mindjárt át is adta a szót Király Lajos elnöknek, akinek első szavai szintén az üdvözlésre vonatkoztak. Mivel néhány nappal voltunk csak a Nőnap után, külön is köszöntötte azokat - egyik versének elszavalásával, majd Újvári Ferenc folytatta a verselést és a nők köszöntését.
S mivel csak néhany nappal voltunk március tizenötödike előtt, nemzeti ünnepünkről is megemlékeztünk.
Stancsics Erzsébet mondta az ünnepi beszédet.
Ezután egy igazi munka-értekezlet következett, a Közgyűlés munkához látott. Első szavazataival a jegyzőkönyv vezetőt és a hitelesítőket választotta meg. Majd meghallgatta Körmendi Jánosné pénztáros, továbbá Stancsics Erzsébet, a Számviteli Bizottság elnökének és Király Lajos elnök beszámolóját. Azután külön-külön szavazott a beszámolókról. Ugyanígy külön szavazással döntött a 2016-2017. évi munkaprogramról, a jövő évi Költségvetés elnöki előterjesztésről, valamint - úgyszintén elhangzottak az elnök előadásában az Alapszabály módosítással kapcsolatos javaslatok, valamint az Országos Bírósági Hivatalhoz küldendő anyagok is. A Közgyülés minden javalatot elfogadott és külön-külön megszavazott. A Közgyülésen főként a 2015. évi munkával kapcsolatosan volt élénk vita, illetve hozzászólás, amelyben elismerésüket fejezték ki a vezetőség felé. Király Lajos elnök minden hozzászólásra válaszolt. Az elhangzottak nagy részét igyekeztük kameránkkal rögzíteni és az alábbi videónkban közzétenni.

VIDEÓ

Az oldalt írta és összeállította: Szabó László .................................................... Vissza a fő oldalra