18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Székkutason 2015

Európa Kultúra Napja Székkutason 2015. október 2-án

a helyi Önkormányzat, a hódmezővásárhelyi Kárász József és az óbudai Krúdy Kör rendezésében.
Öt éve a Krúdy Kör, a Kultúra Lovagrend, a Kárász József Kör kezdeményezésére először Óföldeákon szerveztük meg e nemes kulturális őszi Európa Kultúra Napját Csongrád megyei kistelepülések kultúrájának fellendítése érdekében. Már jártunk, Mártélyon, Algyőn, újból Óföldeákon s most Székkutason tartottuk meg a szép, értékes nemes kulturális vállalást.
Az est moderátora, főszervezője Fehér József, a Magyar Kultúra Lovagja mutatta be a résztvevő lovagokat, Nick Ferenc főlovagot, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnökét, a Kultúra Lovagrend alapító elnökét, és a többi lovagot: Kanizsa Józsefet, a Krúdy Kör titkárát, Kőbánya Díszpolgárát, Király Lajost, a Krúdy Kör elnökét, az amerikai Hemingway Társaság tagját, Góg Jánost, a Faludy György Irodalmi Műhely vezetőjét, Juhász Gyula- és Váczi mihály -díjas, Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett költő, kiadó vezetőt, Vass József Kós Károly -díjas Helytörténészt, Óföldeák Díszpolgárát, a helyi Honismereti, Hagyományőrző Szabadidő Klub vezetőjét, írót. Tárkányi Imrét, a Krúdy Kör versszakosztály vezetőjét, írót, a Művészetbarátok Egyesület alapítvány elnökét, Varga Nándor előadóművészt, a Faludy György Irodalmi Műhely tagját, v. Szilágyi Árpád Józsefet, a Szegedi Városvédő Egyesület elnökét, Németh Nyiba Sándor Díszvendéget, költő, zeneszerzőt, Csepel Örökség -díjas többszörös olimpikont, és a polgármester távollétében Szabó Emese kulturális tanácsnokot, Szabó Istvánnét, a Székkutasi Nyugdíjas Klub vezetőjét, a Kamilla Dalkört és Bullás Mária üveg és ikonfestőművészt. Itt mutattuk be: Fehér Józsefet, aki a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör alapító elnöke, író, költő, újságíró és ezt az estet Kanizsa Józseffel közösen szervezték.
A helyi önkormányzat megbízottja a Himnusz elhangzása, és a köszöntő beszéd után eltávozott és ez estet Fehér József vezette le a kis létszámú közönség megelégedésére. Először Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versét Szabó Istvánné adta elő, nagyon szép átéléssel. Ezután Fehér József megnyitó beszéde következett, majd a Kamilla Dalkör adott elő nagyon szép vásárhelyi népdalokat.
Fehér József nagyon felkészülten mutatta be Bullás Mária üveg és ikonfestő kiállításának anyagát, egy-egy festményt kiemelve, ezzel is személtetve e különleges művészeti tevékenység csodálatos varázsát, szépségét, jövőjét...Hihetetlen szép a kiállítás anyaga..., és hozzá még a művésznő saját verseivel gazdagította a mondanivalót. E versek a festmények mellett olvashatók.
Majd Nick Ferenc főlovag tartott kiselőadást az "Európai, nemzetközi kapcsolatokról".
Kanizsa József a "Krúdy Kör Kárpátmedencei és hazai kapcsolatok-"ról beszélt.
Góg János "a Faludy György Irodalmi Műhely hatása Csongrád és a környező telepekre való hatás-"áról tartott előadást. Vass József, a " Civil Szervezetek óföldeáki fejlődés"-ről olvasott föl kis tanulmányt. Fehér József, "a Kárász József Kör tevékenysége a Dal-alföldi régióban" címmel beszélt az itteni eddig elért eredményeikről.

Fotógaléria

A második, az irodalmi blokkban Németh Nyiba Sándor saját megzenésített versével kezdve, nagyon szép versek hangzottak el a szerelemről, a csendről, a szűkebb hazáról, az alföldi világról, a hazáról és a hazafiságról. Először Király Lajos, majd Kanizsa József, Németh Nyiba Sándor saját verseivel működött közre, Fehér József, Vass József, Tárkányi Imre mondták saját verseiket, és Varga Nándor előadóművész Góg János verseit mondta el. Kanizsa József mielőtt felolvasta volna az "EZER ARCOT ÖLT" című Dózsa-versét, megemlékezett Dózsa Györgyről, akit ötszázegy éve máglyán elégetve végeztek ki, mint a paraszt felkelés vezérét. Németh Nyiba Sándor: Kaptál egy esélyt című megzenésített versével és a Szózattal ért véget e nagyon szép, nemes kulturális est, a prózai szöveg, ének, zene, festmények és vers bemutatkozású Európa Kultúra Napi kulturális rendezvény.
A Kultúra Lovagrend szereplő küldöttsége Székkutas Község Önkormányzatának köszöni a vendéglátást, további eredményes, sikeres évet kíván.

Lejegyezte: Kanizsa József
Fotók: Góg János, Kanizsa József, Németh Nyiba Sándor, Vass József .............. Vissza a fő oldalra