18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Szerzöi jogok

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.hirek18.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, nem fizet elő semmilyen hirdetésre sem:

A hirek18.hu weboldalon található tartalom a hirek18.hu szellemi tulajdona.

A hirek18.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A hirek18.hu felelős kesztőjének írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - számítógép merevlemezére mentheti, kinyomtathatja, azonban ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A hirek18.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak. Bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosság felé bármely módon újraközvetíteni tilos. Hasonlóan tilos a főszerkesztő előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánosság felé újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Büntető- és polgári jogi következményeket von maga után a jogosulatlan felhasználás. A hirek18.hu követelheti kárának megtérítését és a jogsértés abbahagyását.

A hirek18.hu-tól anyagot átvenni csak arra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
1. az eredeti információt nem módosítja,
2. minden közlésnél feltünteti a lapra utaló egyértelmű hivatkozást.

A hirek18.hu domainnév, valamint a "hirek18.hu" név szerzői jogi védelmet élvez.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei is és fotói is szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A hirek18.hu pontos és hiteles tájékoztatásra törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.