18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Ünnepélyes Könyvbemutató

Ünnepélyes könyvbemutató Sárrétudvariban

A Sárrétudvari "Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari Alapítvány "Halló magyar" című könyvének ünnepélyes átadására került sor 2015. december 5-én a sárrétudvari Művelődési Ház Színháztermében.
Az alapítvány IX. könyvét egész napos rendezvényen ünnepelték, amelyen részt vett
Kanizsa József író, költő, a nagy múltú Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára, a Magyar Kultúra Lovagja, Kőbánya Díszpolgára. Németh Nyiba Sándor költő, zeneszerző, Csepel-örökségdíjas többszörös olimpikon volt díszvendég más meghívott megyei és szomszédos országokból érkezett vendégekkel együtt.
A Sárrétudvari Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Általános Iskola tornatermében a Sárrétudvari Birkózó Sportegyesület diák utánpótlás versenyének megnyitóján
Kiss Tibor polgármester mondott ünnepi beszédet. A megnyitó után Németh Nyiba Sándor, mint elismert költő, olimpikon és edző verset mondott.

A "Halló magyar" ünnepi gálaműsor a helyi "Kézenfogva Testvéreinkkel" Alapítvány Népdalos csoportja nyitó énekével kezdődött, majd Tóthné Szabó Mária, az alapítvány elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja az eddig megjelent kilenc könyv sikereiről beszélt. "Újra tovatűnt egy év, és a Teremtő Úristen, és a jószándékú támogatók segítségével van folytatás, nem kevés nehézségekkel küzdve, immár a kilencedik kiadást értük el. Nagyon sok álmatlan éjszaka, és küzdelem árán jutottunk el idáig, ebben az évben is négy helyről utasították el pályázatunkat forrás hiányában. Elsőként legyen a köszönet mindazok felé, akik segítségünkre siettek, mert úgy érezték, szükség van arre, hogy újra hírt kapjunkk a határon túli magyar testvérekről, az alapítvány éves missziójáról."
Megköszönte
Lendvai Csaba úrnak, a járási főállatorvosnak, Kiss Tibor polgármesternek és sokaknak, valamint a szerzőknek, akik részt vettek e könyv anyagi és erkölcsi támogatásában. Ezt követően átadta a szót Bodó Sándor országgyűlési képviselőnek, a rendezvény fővédnökének, aki beszédében könyvértékelést tartott, és szólt a könyv országos és nemzetközi jelentőségéről, üzenetéről. A továbbiakban Kiss Tibor polgármester folytatta e siker-könyv méltatását, és a Kárpát-medencei magyarság testvériségét, összefogását emelte ki. Petőné Papp Margit Püspökladányból, az önkormázat tanácsnokaként kiemelte a szűkebb, s tágabb haza civil szervezeteinek összekovácsolódását, a közös rendezvények közönségre ható erejét. Tódor Györgyné, püspökladányi tanárnő Veres Péter "ÉN NEM MEHETEK EL INNÉT" című ideillő versét olvasta föl, amelyért vastapsot kapott.
A sok hozzászóló között volt
Kanizsa József is, aki a modern számítógép, okos telefon mellett kiemelte az írott szó, a könyv örök érvényű jelentőségét. Kiemelte, hogy a könyvben megjelenő írások, fotók már archív anyagok, ezeket a főiskolások, egyetemisták a tudományos dolgozataikban is felhasználhatják.

A civil szervezetek valós történelmének nevezte az itt megjelent könyvet. Majd Tóthné Szabó Máriához írt "Ízes szép magyar szó" című versét olvasta föl. Németh Nyiba Sándor az emberi szeretetet, az összetartozást emelte ki. Megzenésített versét adta elő gitár kísérettel.
Még sokan szóltak hozzá Erdélyből, délvidékről, Szlovéniából a civil szervezetek és az egyházak képviselői. Végezetül
Egri Gyula fafaragóművész Tóthné Szabó Máriát a püspökladányi fából faragott művészi címerrel ajándékozta meg. Marika hatalmas vastaps közepette vette át e csodálatos művészi alkotást...
Az ebéd utáni műsorban felléptek: a Jókai Mór Általános Iskola és Művészeti Alapfokú Iskola tanulói, "Vadvirág Tánccsoport" tagjai, Németh Nyiba Sándor, költő, zeneszerző, olimpikon, "Kőkút" népdalkör (Szlovákia, Örős), Nyugdíjas Népdalkör Füzérradványból, "Kézenfogva Testvéreinkkel" Alapítvány Népdal Csoportja.
17 órakor a Millenniumi Emlékparkban műsorral egybekötött, az adventi második gyertyagyújtása következett. Aki ezen a napon e nagy gála adventi könyvbemutató rendezvényen részt vett, nagy és emlékezetes élménnyel feltöltődve távozott. Érvényesült a "kézenfogva testvéri kapcsolat" is, mivel szívmelengető adventi köszöntéssel ölelték meg egymást. Mindez köszönhető volt Tóthné Szabó Mária színvonalas szervezésének, a falu előljáróinak, a közreműködőknek, az adventre és a karácsonyi ünnepre való ráhangolódásnak.
Gratulálunk Tóthné Szabó Máriának és a falu népének ezért a nagyszerű Gáláért!

Lejegyezte: Kanizsa József

Kanizsa József:
ÍZES, SZÉP MAGYAR SZÓ
(Tóthné Szabó Máriának)

Kárpátok alatt, szűk és széles völgyekben
Termő földeken vagy városi közegben
Mindenhol, csak ízes szép magyar szót hallok
Anyámtól tanult dalt, éneket dúdolok
*
Ó, anyanyelven, te drága legszebb magyar ős-szó
Te adod ízét a mondatnak, mint levesnek a só
Mert nélküled nem lehet élni, nem lehet alkotni...
Ütemesen ver a szív, ő magyarul tud dobogni...

Te tudj érezni, hű érzéseket átsugározni
A világ magyarjainak szívből magyarként szólni
S e Kárpát-medencében a patakok így csobognak
Viszik a szót átadva lágyan sodródó haboknak
*
Vigyétek e szép haza nyelvét a világba
Hallgassanak a magyarok hívó szavára
„Halló magyar”, tiéd e hon minden kincse
Uram, Uram, e magyar népre tekints le!!!
Ámen
(Sárrétudvariból hazafelé a vonaton,
Kőbánya, 2014. dec. 6.)

Németh Nyiba Sándor:
SZÍNES ÁLMOK

Agyamban színes álmok kergetőznek,
Szende lelkem szeretetre, boldogságra eped.
Morcos arcú emberek bizonytalanságba kergetnek,
senki sem vigyáz a védtelen lelkemre.
A párnán senki sem látja a könnycseppeket.

Csak a sötét éj észleli a büszke szenvedőket.
Az egyedüllétben a végtelen ereje idéz meg.
A végzettel szembeszállok, újra kell ébrednem.
Csírázik az új jövő, a harcot a halálig vívni kell
az újuló világ képzeletbeli értékrendjében.


ISTENI IGE

Képzeletbeli malom fogasd meg az igazság kerekét,
oszd szét a szeretetet a Földkerekén.
Irgalmazz Istenem, hadd lássam a fényt!
A hangommal hadd hirdessem az isteni igét!

Németh Nyiba Sándor:
SZENVEDÉLY A SZERELEMBEN

Megállt az időtlenségben a mindenség.
Rám hajolt a bátorság, megvadult bennem az érzés, a féltés.

Hiányod varázslatos világokat nyit meg. Fejvesztve, zavarodottan
rohanok hozzád, hogy megnyugodjak a szerelmed keblén.

Ki vagy Te, hogy megsemmisítetted erőimet agyon túli messzeség
érzésében, közelségedben a mértéktelenségem nem fél.

Bezártál a bűvkörödbe, minden történés a szemedben csillan,
rejtőzködés nélkül. A semmiben vergődik lelkem. Te vagy a tét!

Eltörpülnek sikereim, átsétál a hatalom bástyáin. Mindenhol,
mindenkiben téged kereslek, te vagy a megkövült érték.

Tudtam, hogy létezik szerelem, de a képzelet vágyai megsebeztek,
égve lángolok a tudatlanságom irányítja a szerelem érzést.

hirek18.hu ................................................................................................................. Vissza a fő oldalra