18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

A persely és a böjt

A persely és a böjt
Papír és vasgyűjtésre készülődnek az iskolás gyermekek. Évről-évre visszatérő, nagy esemény az iskola életében. Ilyenkor konténer érkezik az oktatási intézmény elé és megkezdődik a munka. A 2-3 fős gyermek csoportok örömmel indulnak a környék utcáiban és kis kocsijukkal szorgalmasan hordják az összegyűjtött papírt, vasat. Mindezt persze nem öncélúan teszik, hanem mert így gyűjtik össze az osztály-pénzt az év végi kirándulásukra, és talán ebből vesznek ajándékot is a legjobb tanulóknak az év végi jutalmakhoz.

Rendkívül hasonló dolgok történnek a felnőttek társadalmában; amikor például a felnőttek nyugdíj elő- takarékosságot folytatnak, vagy különböző biztosításokat kötnek (utas-, élet-, lakásbiztosítás, stb., az egyes élethelyzeteknek megfelelően). Talán szükségtelen az imént említett tevékenységek fontosságát hangsúlyoznunk, hiszen mindenki tapasztalhatja azt a napi életben.

Szellemi providenciáról pedig akkor beszélünk - a fentiekkel paralel módon -, amikor a böjtöt gyakoroljuk. Felkészülünk vele a megnövelt akaraterőt, a felfokozott önfegyelmet, a kiélezett bátorságot, a maximális kitartást igénylő dolgokra, amelyek oly gyakran tornyosulnak mindannyiunk elé. Vagyis, szellemi perselyezést végzünk. Némi étel, ital megvonással, csökkentett alvással, fokozott fizikai igénybevétellel, Bibliaolvasással, anyagi lehetőségeink másokkal történő tudatos megosztásával, jótékonykodással, önkéntes vállalásokkal, és még ki tudja hányféle, praktikával tudunk begyakorolni a lelki-szellemi kihívásokkal szemben. Míg a hívő ember ezt az Isten hit részeként éli meg, addig a kereső ember a szellemi kihívások szintjén. A böjt gyakorlása azonban, mindenki számára egyformán nélkülözhetetlen.

Minden Kedves Olvasónknak rendkívül hasznos böjti gyakorlást kívánunk 2015 Húsvétjára!
Írta: presster ...................................................... Vissza a fő oldalra