18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Advent 2012

2012 Advent
A Messiás eljövetelére való várakozás ideje. Az emberiség életében és az egyes ember életében egyaránt.
Mintegy 2000 évvel ezelőtt az emberiség számára született meg Betlehemben a Megváltó, Jézus Krisztus, Dávid király családjából. Csöndesen, alázatosan jött az Isten előre elgondolt terve szerint, de az emberiség felkészületlenül fogadta. Igaz 700 évvel korábbam már a próféták jövendöltek róla. "Gyermek születik, Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Dávid trónján és királyságában." / Iz 9, 5.6 / Az evangélista pedig ekképp tanúskodik: "József is fölment Dávid városába, Betlehembe Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. A Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte." / Lk 2, 4-7. 21. /
Az emberiségből némelyek tehát felismerték őt, - bár vajmi kevesen - és hittek benne, hogy ő az Isten Fia. Ez már az egyes ember személyes állásfoglalása volt, ahogy szent János apostol fogalmaz. "Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben." / 1 Jn 1, 1-3 /
Ebből a néhány emberből álló közösségből alakult meg az Egyház Jézus Krisztus szándéka szerint, hogy minden emberhez eljusson a megváltás örömhíre egészen a történelem végéig. Tagjait az egy hit, az egy keresztség, az Oltáriszentség tartja össze. Kizárva senki nincs belőle, de a krisztusi közös életformát már nem mindenki tudja vállalni. A megoszlás gyökere innen ered. Ez az életforma felemeli a hívő embert, az Isten életének részesévé teszi.
Az advent végső jelentése pedig a Messiás történelem végi utolsó, dicsőséges és egyben félelmetes, kényszerítő erejű eljövetele. Ekkor Isten Fia Jézus Krisztus birtokába veszi a teremtett világot és benne az embert. Isten elszámoltatja az embert a rá bízott javakkal, magával az élettel.
"Azután következik a vég, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségeként a halál semmisül meg, hogy Isten legyen minden mindenben." / 1 Kor 15, 24-28 /
"Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra." / Dán 12, 2 /

Láthatjuk tehát, hogy az emberi élet értelme és magyarázata Istennél van. Máshol is lehet keresni, de megtalálni csak Jézus Krisztusnál. Nem könnyű és nem gyors folyamat az egzisztenciális hit útja. Ebben nyújt nekünk segítséget az Egyház évenként visszatérő tematikus időszakaival, mint az advent.
Írta: presster ............................................. Vissza a fő oldalra