18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Erdélyi egyháziak szerepe

Az egyháziak szerepe Erdélyben
Számos tanulmány, közvetlen elbeszélés és személyes tapasztalás is alátámasztja, hogy Erdély magyarságának megmaradásában, közösség formáló hatásában az egyházak és az egyházi személyek, a papok kiemelkedő érdemeket szereztek a történelem folyamán és napjainkban is. Ezt megerősíti Sebestyén Ákossal, az erdélyi körösfői fiatal református lelkésszel 2012. április 18-án lefolytatott beszélgetés.
Négy hónapja került Körösfőre. Előtte Kolozsváron, majd pedig a Mezőség "fővárosában", Mócs nevű településen teljesített szolgálatot, ahol 4000 ortodox román mellett 90 (!) magyar ajkú református lakik. Ezek a magyarok mára már jóformán elfelejtették anyanyelvüket.
Talán egyébként sem lenne nehéz elképzelni az igehirdető magyar pap napi munkáját, küldetésének teljesítését - a sivatagnál is rosszabb körülmények között - de saját, elhivatottságáról tanúskodó szavai igazán meggyőzőek. Meghallgathatók a mellékelt videón.
vivere .................................................... Vissza a fő oldalra