18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Ferences könyvbemutató

Könyvbemutató a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán
A könyvbemutatóról
2013. május 9-én valamivel 17 óra után a Sapientia Főiskola rektora, Dr. Várnai Sándor Jakab ferences szerzetes teológia professzor nyitotta meg a NYOLCSZÁZ ESZTENDŐS A FERENCES REND című két kötetes könyvbemutatót a főiskola dísztermében (1052 Budapest, Piarista köz 1.) mintegy 50 fő érdeklődő jelenlétében.
Köszöntötte azokat, akik "tető alá hozták" ezt a két kötetes tudományos anyagot az előadások munkája nyomán, Őze Sándort és Medgyesy-Schmikli Norbertet. Azután megemlítette Kapisztrán atyát, aki a rend részéről fog bevezetőt mondani, továbbá Sarbak Gábort, akit sikerült meggyőznie, hogy mutassa be a könyvet.
A vendégek figyelmét felhívta, hogy a megnyitó után a könyv engedménnyel beszerezhető az aulában, ahol pogácsát és vörös bort kínáló vendéglátásra is sor fog kerülni.
Majd Varga Kapisztrán ferences atya lépett a mikrofonhoz és megismételte korábbi kijelentéseit. "A ferences anyag olyan nagy, olyan gazdag, vagyis az az örökség, amit mi magunkénak mondhatunk, olyan nagy, olyan gazdag és sokrétű, amihöz megkérjük a tudományos élet képviselőit, különböző szakterületek művelőit, hogy jöjjenek segítségünkre... hogy mi magunk is jobban megérthessük örökségünket, hogy minek vagyunk a birtokában." Mondta a páter és kijelentette, hogy a szóbanforgó könyv a rend megalapításának 800. évfordulóján, 2009-ben elhangzott előadásokat tartalmazza. Az előadások részben ugyanebben a teremben, ahol most vagyunk, részben pedig a Pázmány Péter Egyetemen zajlottak.
Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa a könyv megjelenése technikai dolgainak ismertetésére kapott szót. Előadásából kiderült, hogy 2009-ben kaptak felkérést a ferencesektől a könyv megjelentetésére, akárcsak a 2002-ben zajlott konferenciákról szóló első kiadványra.
A kiadványok - úgy, mint a mostani is - rendtörténet, művészettörténet, liturgia, zene, irodalomtörténet témaköröket tartalmazza. A jelen két kötetes műben 70 dolgozat és 4 kiegészítő található. A több éves késedelmes kiadásért, valamint azért, hogy a képek fekete-fehérben (és nem színesben) jelentek meg elnézést kért. A szerzőknek mind a konferencián, mind pedig a kötetben végzett munkáját megköszönte.
Továbbá köszönetét fejezte ki az anyagi támogatásért a Ferences Rendnek, a Spientia Főiskolának és a Magyar Napló Könyvkiadónak.
Dr. Sarbak Sándor, a Szent István Társulat könyvkiadó felelős szerkesztője beszédét, a könyvbemutatót azzal kezdte, hogy a főiskola rektorát és a testvéreket latinul köszöntötte. Majd kijelentette: "Örvendetes napunk támadt", és visszatekintett - először hazai vonatkozásban 2002-ig a rendtörténeti konferenciák meglentetésére, majd pedig 1209 április 16-ra, amikor III. Ince pápa jóváhagyta a rend megalapítását. Ekkortól kezdetét vette a Ordo Fratrum Minorum hosszú, fordulatokban bővelkedő története. 2009-ben az évfordulón Piliscsabán megtartott konferencia anyaga néhány dolgozattal kiegészítve most napvilágot látott - jelentette ki.
A könyvismertetőt szinte teljes terjedelmében közöljük a mellékelt videóban.

A könyvbemutató margójára
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a katolikusok (egyik) főiskolája, amelyet három szerzetesrend: a bencések, a ferencesek és a piaristák hozták létre 2000. január 1-től.
A szerzetesek arról is határoztak, "hogy az integrációval létrehozandó főiskola székhelye a piaristák budapesti, Váci utcai rendháza lesz, amely ekkor még az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának használatában volt. A megállapodás szerint a piarista rend 30 évre ingyenes használatot biztosít a főiskolának, ennek fejében viszont a Sapientia a világbanki támogatásból rekonstruálja az épületet és az épület felső emeletein kialakítandó főiskolai kollégiumot átengedik a piarista növendékház használatára. 1999-ben arról is döntés született, hogy a főiskola része lesz a Ward Mária Hitoktatóképző
Tanfolyam is, amely a Sapientia Ward Mária esti tagozataként működik tovább.
A főiskola első tanéve 2000 szeptemberében kezdődött. A tanítás a piaristák Duna-parti épületének néhány tantermében folyt, az adminisztráció pedig a Ferenciek terén, a Vigilia Kiadó helyiségeiben dolgozott. 2001 szeptemberétől a főiskolára már világi hallgatók is jártak,
a hittanár-nevelő-lelkipásztori munkatárs szakon.
A Váci utcai épület felújítása ténylegesen 2001 augusztusában kezdődött meg és 2002 decemberére fejeződött be. A tanítás 2003 januárjától már a rekonstruált épületben folyt és átköltözött a főiskola adminisztrációja is. Az egykori piarista levéltár helyén kialakított új kápolnát 2004. november 18-án szentelte föl Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát." (Wikipédia)
vivere ........................................................................................ Vissza a fő oldalra