18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Hálaadás

Hálaadó Istentiszteletet tartottak
a Pestszentimrei Baptista Imaházban 2012. november 18-án délelőtt a 10 órai Istentiszteleten. A felújított imaházban az ünnepi prédikációt vendégek és nagy számú hívő jelenlétében Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke tartotta.
Alábbiakban közzé tesszük
Háló Gyula pestszentimrei lelkipásztornak Szerkesztőségünkbe írt közlemélnyét.

"Közlemény
a hirek18 portálnak

November 18-án Hálaadó ünnep keretében köszöntük meg Istennek és minden közreműködőnek azt a segítséget, amellyel gyülekezeti épületünk, a Baptista Imaház és Közösségi Otthon külső felújítása befejeződött. A 11.052.625 Ft-ra tervezett beruházás a munkák során összesen 13,5 millió Forintra növekedett. Az eredeti 2.763.156 Ft-os önrészt még közel 2,5 millió Forinttal kellett így pótolni, amit részint a gyülekezet közössége, részint pedig más baptista gyülekezetek és magánszemélyek gyűjtöttek össze.
A hálaadónapot évenként tartja egyházunk, amelynek gyökere az ószövetségi zsidóság szukkót azaz sátrak ünnepe, amikor hálát adtak Isten egész évi gondviseléséért, a betakarított termésért. Ilyenkor az úrvacsora asztalt feldíszítjük a föld minden termésével és az ünnepben gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt kifejezzük vallomásban, versben, zenében boldogságunkat és hálánkat Isten felbecsülhetetlen testi és lelki ajándékaiért. Az alkalmon Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke prédikált. Az önkormányzat részéről
Kucsák László országgyűlési képviselő, alpolgármester és Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő vett részt az ünnepségen.
A megújult épület hívogat és vár mindenkit, aki Istenre és közösségre vágyik.
Háló Gyula
a pestszentimrei baptista gyülekezet lelkipásztora"


Az egyház elnöke mellett többször megszólalt Háló Gyula helybéli lelkipásztor.
Szót kaptak a hívek is: volt, aki házasságkötése történetének előadásával tett tanúságot, a másik verset olvasott fel. Az egyik helyi egyházi vezető pedig hálaadást tartott és az építkezés tervezéséről, a kivitelezésről, a költségekről, valamint az építésben közreműködőkről beszélt.
Énekeket és zeneszámot is előadtak a fiatalok gitárral és más hangszerrel.
Az Istentisztelet egyes eseményeiről a mellékelt videónkban csupán részleteket van módunk közreadni.
A fotógalériát itt is és a fő oldalon is elhelyeztük.
vivere ................................................................... Vissza a fő oldalra

A vidó tartalomjegyzéke

 

Fejezet

Időtartam

Hálaadó ünnep

00:01-00:48

Háló Gyula megnyitója

00:48-01:44

Isten szeretett gyermekei énekelnek

01:44-03:12

Egész napunk a hála irányába mutat

03:12-03:43

Tanúságtétel

03:43-04:48

Zenehallgatás

04:48-06:33

Vers felolvasása

06:33-08:07

Fiatalok énekelnek

08:07-09:01

A gyermekek is bekapcsolódnak

09:01-09:31

Beszámoló az építkezésről

09:31-10:42

Papp János elnök prédikációja (részlet)

10:42-17:51

Fotógaléria