18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Hamvazó szerda

Hamvazkodás
Ezt olvassuk a Biblia Teremtés Könyvének 3. fejezete 19. versében, ahol Isten szól a teremtett emberhez: "Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza." Történt pedig mindez azért, mert az ember a földi paradicsomban - amit Istentől kapott -, nem engedelmeskedett Isten akaratának és ellene szegült.
Az Egyház pedig a nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán, ezekkel a szavakkal hint hamut a bűnbánó ember fejére; "emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel."
Kéri Istent a meghamvazott ember bűnei bocsánatáért, testi épségéért, lelki oltalmáért.
A történelem folyamán sokszor és sokféle módon mentette meg Isten a választottakat.
Hamuval fejezték ki bűnbánatukat és Istenbe vetett hitüket az Ószövetségben többek között Ninive lakói, Joel próféta, Mardokeus, Judit, a kereszténységben pedig kezdetben a nyilvános vezeklők, később - a 9. századtól - az egész hívő nép. A 10. században rendelte el II. Orbán pápa az egész Egyházban kötelezően a hamvazást, amihez a hamut az előző év virágvasárnapjának pálmájából készítenek. Ezzel is kifejezésre jut Jézus Krisztus dicsőséges hatalma a hívek felett és az egész teremtett világ felett. A hívő ember Istentől kéri az erőt életéhez, hibái és bűnei leküzdéséhez és természetesen hajlandó vállalni böjtöt, lemondást, tudatos jócselekedetet, sőt még az ellenség szeretetét is. Mindezt pedig a boldog örök élet és a feltámadás reményében teszi, amire Jézus tett neki ígéretet és akivel minden hívő ember a keresztségéből adódóan élete folyamán kerül személyes kapcsolatba. A szerencsésebbek szüleik, tanáraik, nevelőik közreműködésével, tanulmányaik, a Szentírás olvasása, esetleg valamilyen meghatározó, sorsdöntő életesemény révén, vagy Istentől kiválasztott más módon.
A hamvazószerdával kezdődő nagyböjt készít fel húsvét ünnepére, Jézus Krisztus feltámadásának évenként visszatérő napjára. Negyven napos időtartama alkalmas lehet, hogy mindenki megtalálja a megfelelő módot személyes készületéhez. Ehhez kívánunk minden Kedves Olvasónknak tartalmas nagyböjti napokat!
Írta: presster .................................................................... Vissza a fő oldalra