18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Hittan és erkölcstan oktatásának bevezetése

Hit- és erkölcstan kötelező oktatásának bevezetése
Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a hittan és az erkölcstan oktatásának bevezetésével nagy hiányosságot pótol a kormányzat, a környező államok közül ugyanis sok országban ez már létező lehetőség. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke az Oviparádé címmel szombaton a fővárosban tartott kerekasztal-beszélgetésen kifejtette: a magyar lakosság több mint 90 százaléka nyitott a vallás iránt... (MTI)
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának "A parlament elfogadta a Nemzeti köznevelésről szóló törvényt" című sajtóanyagát
ITT találja meg.
2013. március 3-án vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában a szentmiséken felolvasták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, amely az idén szeptembertől a kötelezően választható "hit- és erkölcstan" oktatásával foglalkozik. Ezt a tantárgyat az 1. és 5. osztályos tanulók választhatják (a szimplán csak "erkölcstan" tantárgy helyett).
Alábbiakban idézünk a körlevélből részleteket.
"2013 szeptemberétől, tekintettel a megváltozott állami törvényekre, új helyzet alakul ki az iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre kerülő erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség nyílik arra, hogy a 'hit- és erkölcstan' nevű tantárgy választásával, melyet az előbbi helyett kötelezően választható tárgyként jelöl meg a törvény, órarendi kereten belül részesüljenek a fiatalok megfelelő felekezeti hitoktatásban. Az új tantárgy ez év szeptemberében az általános iskolák első és ötödik évfolyamában kerül bevezetésre. A többi évfolyam tanulói felmenő rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre azonban a többi osztályokban az eddigi módon kell jelentkezni és az eddigieknek megfelelően folyik a hitoktatás. (...)
Bátorítsák a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és kérjék mielőbb a katolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1. vagy 5. osztályt.
Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem - és főként - az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon."
A szülői (vagy törvényes képviselői) "Nyilatkozat"
ITT letölthető.
A körlevél teljes szövege megtalálható:
www.katolikus.hu honlapon.
Az erkölcstan és hit- és erkölcstan 2013. szeptemberi bevezetéséről a Reformátusok honlapján is:
www.reformatus.hu/gyik/hittan és az Evangélikusok honlapján is: www.evangelikus.hu olvashat információkat.
vivere .............................................................................................................. Vissza a fő oldalra