18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Húsvét

Húsvét 2011
A címben szereplő magas évszám, azt hiszem, mindannyiunk számára még tekintélyesebbé teszi az ünnepet. Időpontja, a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap, ami rendszerint március 22.-e és április 25.-e közé esik,
idén 24.-e. A keresztény ember számára Húsvét, az ünnepek ünnepe. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása napja, a benne hívők és megkeresztelkedők örök életének biztosítéka. Tekintve, hogy minden szentmise húsvéti lakoma egyben és minden szentáldozásban a feltámadott Jézust vesszük magunkhoz, a kezdeti keresztény századokban nem volt külön ünnepe Krisztus feltámadásának. A 4. századtól vált általánossá önálló ünnepként és mai formáját a 20. század közepén a 2. Vatikáni Egyetemes Zsinat határozta meg.
Ekkor történnek a keresztény közösségekben az új tagok ünnepélyes megkeresztelése, a keresztségi fogadások megújítása minden már megkeresztelt által. Jézus Krisztus létének történelmi valósága bizonyított, amely minden iskolázott ember számára ismert. Személyében Isten léte elfogadása már csak a hit által lehetséges. Ebben döntő szerepe van a szocializációnak, a neveltetésnek, a társadalmi környezetnek, mivel a hit Isten és ember közötti személyes kapcsolat, amelyből konkrét életminőség ered. Erre nem képes mindenki és nem is lehet senkinek erőltetni, a lehetőséget azonban mindenkinek meg kell rá adni.
Ma az ünnep Magyarországon állami munkaszünettel jár, ami egyértelműen jelzi a társadalom tiszteletét és elfogadását. Innen már csak egy lépés lenne a megszerettetése is, hogy mélységében átjárhassa a társadalmat és benne az egyén életét. Ez már elsősorban a megkeresztelt hívő felnőtt emberek felelőssége. Mindenki személyes életpéldája otthon, a munkahelyén és a lakókörnyezetében. Vonzóvá és követhetővé tenni a keresztény életformát a jó szándékú érdeklődőknek. Személyünkön keresztül elvezetni embertársainkat a hitre Jézus Krisztusban. Egyszerűnek tűnő feladat, de mégis nehéz. Nehéz, mert a hívő embert is ugyanazok a problémák és nehézségek kísérik életében, mint bárki mást. Nehéz, mert a hívő személyes kapcsolat Isten és ember között idővel meglazulhat, szünetelhet. Húsvét ünnepe alkalmával erősítsük személyes kapcsolatunkat Istennel és embertársainkkal, elsősorban családtagjainkkal! Próbáljuk felmutatni értékeinket és utánozhatóvá tenni életünket! Elért eredményeinket megosztani másokkal és életminőségünk hatását társadalmi szintre emelni! Mert a hit nem magánügy és a hitből fakadó élet nem öncélú. Termékenység, önzetlenség, szolidaritás, munka és alkotás, végül a várva várt örök élet és személyes találkozás Istennel. Ezek a keresztény hit jellemzői és Húsvét ünnepének üzenetei ma,
2011-ben is.
Írta: presster
................................... Vissza a fő oldalraHúsvét vasárnapi szentmise Pestszentimrén a katolikus templomban

Húsvét vasárnap délelőtti Istentisztelet Pestszentimrén a református templomban

Pestszentimrén a reformátusoknál 2011. Húsvét vasárnap délelőtt

Pestszentimrén a baptistáknál 2011. Húsvét vasárnap délelőtti Istentisztelet