18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Illusztris vendégek

Illusztris vendégek a Polgárok Házában
Az igazán kiemelkedő eseményeken mindig tanúi lehetünk, hogy a nagy terem milyen kicsi... olyan sokan jönnek össze.. Így volt ez május 20-án a délután öt órára meghirdetett, a köztársasági elnök feleségével, Schmittné Makray Katalin fővédnökkel és Böjte Csaba erdélyi ferences atyával fémjelzett polgári összejövetelen is. Kicsi volt a terem! Zsúfolásig megtelt emberekkel és csordultig lélekkel.

A köztársasági elnök feleségének a fővédnökség felvállalása, megjelenése, kedves, közvetlen szava azonnal fesztelen, meghitt, otthonias légkört teremtett.

A házigazdai feladatokat
Bauer Ferenc önkormányzati tanácsnok látta el. Ismertette, hogy jótékonysági akciót indítottak. Ezért van a teremben néhány helyen elhelyezve az adomány-gyűjtő láda. Ide lehet bedobni a felajánlott összegeket. A mai és a holnapi gyűjtés célja: a tusnádfürdői gyermekotthon megépítésének támogatása. Úgy indult ez, hogy az egy évvel ezelőtti egy hetes székelyföldi úton megismertük részletesebben ezt az ügyet, amelyről már előzőleg is hallottunk. Tudtuk, hogy Csaba testvér - ahogy a ferences Böjte atyát hívják egész Erdélyben, és most már Magyar-
országon is - a szegény, elhagyott gyermekek felkarolásával fog-
lalkozik. Tusnádfürdőn és környékén azonban személyes élmé-
nyeket is szerezhettünk, és már akkor megszületett az elhatározás a támogatás nyújtására.

Szent ügy ez.

Ez derült ki a hamarosan szólásra emelkedett Böjte atya
szavaiból is.
Egyszerű, szerény, de ízes erdélyi szavakkal beszélt.
A szeretetről, az elhagyott gyerekekről, a hitről, az Istenről...
Utólag derült ki, hogy beszéde körülbelül egy óra hosszáig tartott, de a hallgatóságban az idő múlását nem vettük észre.
Derültség és áhítatos csend váltogatta egymást.
Mi akartunk adományt adni, de fordítva sikerült: mi kaptunk - lelki adományokat.

A beszéd egy része itt hallható a mellékelt videón.
További részletek találhatók: http://hirek18.hu/blog felületen.
Írta: vivere
........................................................................ Vissza a fő oldalra