18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Kegyeleti biztosítás

Beszélgetés Sallai Lindával, a CIG Pannónia Életbiztosító vezérigazgató-helyettesével

Arra kérem Önt, hogy legyen szíves mondja el nekünk, milyen biztosító ez a CIG Pannónia Biztosító. Magyar érdekeltségű, netán külföldi érdekeltségű? Milyen termékekkel állnak a lakosság rendelkezésére? Kérem, kiemelten szóljon az idősek végállapotára vonatkozó biztosításukról.

A CIG Pannónia Biztosító 2007-ben alakult biztosító társaság, tehát azt mondhatjuk, hogy a hazai piacon jelenlévő biztosítók közül az egyik legfiatalabb. Akkor még CIG Középerópai Biztosító néven alapítottuk meg a társaságot. Magyar magán személyek alapították. Tehát mondhatni azt, hogy magyar biztosító. Igaz ugyan, hogy azóta a tulajdonosi struktúra átalakult annyiban, hogy 2010 őszén a Budapesti Értéktőzsdére ment a társaság és így ma már azt mondhatjuk, hogy körülbelül 9000 részvényes az, aki tulajdonosa a biztosítónknak. Jellemzően magyar tulajdonosokról, magyar részvényesekről van szó. Alapvetően az életbiztosítók közül az egyetlen olyan biztosító, aki úgy van jelen Magyarországon, hogy nem egy külföldi anyagvállalat leányaként, hanem maga a Pannónia Életbiztosító az anyavállalat.

Ez sok mindent jelent. Úgy gondolom, hogy ügyfeleink számára is sok előnnyel szolgál. Itt gondolok arra, hogy nekünk a fő piacunk a magyar piac. Magyar vezetéssel. A legfelsőbb vezetése is magyar a biztosítónak. Gondolkodunk, magyar fejjel hozunk döntéseket és természetesen ez a helyiség egy gyorsaságot és rugalmasságot is jelent számunkra, hiszen a döntéseket itt ebben az épületben hozzuk meg. Így lehetővé válik az, hogy ténylegesen a helyi igényekhez alkalmazkodjunk és gyorsan reagáljunk a helyi igényekre.

Az alapítás óta életbiztosítóként indult. Azt mondhatom, hogy ma már egy cégcsoportról beszélhetünk, ugyanis 2011 folyamán - amellett, hogy volt egy életbiztosító - megalapítottuk a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosítót, ami egy általános biztosító. Mondhatjuk azt, hogy vagyonbiztosító. És ennek köszönhetően mind a vállalkozások, mind a lakosság számára már vagyonbiztosítási termékeket is kínálunk. Beszélhetünk itt felelősségbiztosí-tásokról, lakásbiztosításról, utasbiztosításról például. Most már vannak életbiztosításaink és vannak vagyonbiztosításaink az általános biztosítónk révén. De emellett szintén 2011-ben kötöttünk stratégiai partnerséget az akkori VIP Nyugdíjpénztárral. Villamosenergia-ipari dolgozóknak a pénztára volt. Ma már a Pannónia Nyugdíjpénztár nevet viseli. És mint önkéntes nyugdíjpénztár, mint önsegélyező pénztár már tagja a csoportnak és így a biztosítási igényeken túl most már nyugdíjpénztári igényeket is ki tudunk elégíteni és ki tudunk szolgálni. A cégcsoport nagyjából így áll föl. Egyébként vannak még további vállalatok, akik azt a célt szolgálják, hogy segítsék, növeljék a szolgáltatás színvonalát és jó szolgáltatás adását.

Ami az életbiztosítási palettát illeti, azt mondhatom, hogy a termékek nagyon széles körével állunk ma már az ügyfelek rendelkezésére. Ezek között megtalálhatók ma a piacon legnépszerűbb befektetési jellegű életbiztosítások. Ezek a legkülönbözőbb célra tudnak megoldást nyújtani. Lehet ez gyermekekről történő gondoskodás, lehet ez a nagyon népszerű nyugdíjbiztosítás. Adókedvezménnyel támogatja az állam az ilyen biztosítások megkötését. Úgy hogy nagyon sok célra tud ez megoldást nyújtani. De emellett jelen vannak nálunk a hagyományosabb jellegű biztosítások, és ezen hagyományos biztosításokkal szintén különböző élethelyzetekre tudunk reagálni. Hogy néhány példát említsek: egy-egy hitel felvételre, vagy gyermek megszületése esetén. Az én személyes véleményem szerint kötelező lenne kockázati típusú biztosítást vásárolni és kötni azért, hogy ha valami történik a családfenntartóval, akkor is a család anyagi biztonságban legyen. Ilyen megoldásokat is kínálunk, de emellett egyébként jelen vagyunk a vegyes típusú életbiztosítások piacán, amelyek egyik része védelmet, gondoskodást nyújt, váratlan eseményre való felkészülés. A másik pedig pontosan kiszámíthatóan valamilyen előre várt eseményre való felkészülés. Hogy egy példát mondjak: van egy
Mentor nevű életbiztosításunk, a neve is mutatja, a gyermekekről történő gondoskodás. Legfőként az egyetemi tanulás finanszírozása a fő célja ennek a terméknek. Hiszen tudjuk azt, hogy mire a gyermekünk egyetemre megy, annak a költsége nagyon magas lesz, és ezt valószínűleg nem tudjuk egyik percről a másikra előteremteni, ezért érdemes erre hosszabb távon gondolni, gondoskodni és felkészülni.

Ma már jelen vagyunk az egészségbiztosítások piacán is. Ez azt jelenti, hogy külföldi világszínvonalú szolgáltatókhoz tudjuk eljuttatni az ügyfeleinket, ráadásul nemcsak a leggazdagabbak számára megengedhető árszínvonalon, díjon, hanem egy szélesebb réteg számára megengedhető termék ez. És gyakorlatilag a világ legjobb orvosainak és legjobb intézményeinek szolgáltatását teszi lehetővé. Emellett egyébként még számos kiegészítő biztosításunk van, amik a fő fedezeteket tudják kiegészíteni és még bővíteni ezt a védettségi kört.

Úgy hogy tényleg azt mondhatom, hogy nagyon széles palettáról lehet válogatni és úgy gondolom, hogy a biztosítónk számára is, és egyébként személy szerint nekem is van egy nagyon kiemelt termékem, ez pedig a
Pannónia Alkony Életbiztosítás. Egy életbiztosítás, amely a végtisztességről történő gondoskodásról szól, és ezt célozza meg. Azt, hogy ez mennyire fontos az életbiztosítónak, azt hiszem, elég erősen mutatja az, hogy ez volt ez egyik első termék, amit kifejlesztettünk. Tehát kezdettől fogva azt láttuk, hogy stratégiai fontosságú az, hogy ma Magyarországon segítsük az embereket, hogy erről gondoskodni

tudjanak. Tudjuk azt ugyanis, hogy egy temetés költség fedezetének előteremtése nem tud azonnal megtörténni. Sok-százezer forintos összegekről van szó, ezért fontos, hogy erről előre gondoskodjunk. Azt is tudjuk, hogy előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz erre. Tehát nem tudjuk elkerülni azt, hogy erről valamilyen módon gondoskodnunk kelljen.

Magában az Alkonyban én nagyon fontosnak tartom ezt és nagyon családias biztosításnak tekintem, ugyanis amellett, hogy itt ugye saját magunkról tudunk gondoskodni, hiszen a saját végtisztességünkről fogunk rendelkezni. Ez fontos, hogy jelent egyik oldalról egy anyagi gondoskodást, mert előteremtjük a szükséges összeget, a másik oldalról pedig jelent - úgy gondolom - egy lelki megnyugvást is, mert saját magunk rendelkezhetünk a temetésünk módjáról, ha úgy kívánjuk.

Rendelkezhetünk arról, hogy hol szeretnénk méltó nyugalomra térni és milyen módon. Ezt magunk megtehetjük egy végrendelet-szerű dokumentumban és ezt a biztosító úgy kezeli és garantálja, hogy amikor eljön az a pillanat, akkor a búcsúnk, az tényleg méltó lehessen. Amiért azt mondom, hogy ez egy családi biztosítás számomra, az, hogy ezen az öngondoskodási vonalon túl, aki Alkony biztosítást vásárol magának, az a családjáról is gondoskodik.

És itt megint ugye beszélhetünk az anyagi jellegű gondoskodásról, hiszen ő maga megteremti a lehetőségét, hogy ne a családnak kelljen majd a több-százezer forintra rúgó temetési költséget néhány nap alatt előteremteni, másrészről beszélhetünk szintén egy lelki gondoskodásról. Hiszen tudjuk, főleg talán Magyarországon különösen igaz az, hogy a temetés a legösszetartóbb családokban is tabu téma. Nem szeretünk erről beszélni. Ez egy természetes dolog, azt hiszem, hogy nem szeretünk erről beszélni. És nagyon kevesen vannak, akik beszéltek már erről és tudják a hozzátartozók, hogy ő például milyen módon szeretné eltemetni magát.

És hogyha mi ezt megtesszük és leírjuk egy ilyen Alkony biztosításban, akkor úgy gondolom, hogy a hozzátartozóknak az egy hihetetlen nagy lelki nyugalom ebben a nagyon nehéz helyzetben. Érzelmileg és minden szempontból megterhelt helyzetben, hogy tudják azt, hogy a végső tisztességre úgy kerül sor, ahogy azt a szerettük szerette volna. Úgy hogy ilyen szempontból én ezt a lelki gondoskodást is nagyon fontosnak tartom.

És egyébként még lehet tovább vinni ezt a családi biztosítás vonalat, ugyanis azt vettük észre, hogy nagyon sok esetben fordul elő, hogy az Alkony szerződést mondjuk korombeliek, nálam valamivel idősebbek a szüleikre kötik meg. Úgy gondolják, azt hogy méltó nyugalomra helyezzék a szüleiket, az az ő feladatuk. Viszont tudják azt, hogy nehéz lenne ezt akár anyagi értelemben is egyik pillanatról a másikra előteremteni, és ezért gondoskodnak erről kisebb éves, havi összegekkel. Félretesznek és gondoskodnak a temetésről.

Sok olyan ügyfelünk is van egyébként, akik házaspárok. Lehetőséget biztosítunk ugyanis arra, hogy egy szerződésben akár házaspárok, de ezek lehetnek testvérek, párok, vagy szomszédok is, egy szerződésen belül gondoskodjanak mindkettőjük temetéséről. És ennek a szerződés-típusnak - amit két-életesnek mondunk - az is előnye, hogy az első fél távozása után a szerződés fennmarad, de díjat nem kell rá fizetni. Tehát gyakorlatilag itt a lelki teher mellett a még életben maradó fél válláról az anyagi terhet is levesszük ezáltal, hogy díjfizetésre nincs szükség. Ami, még - úgy gondolom - hogy ha csak családról, hozzátartozóról beszélünk, akkor nagyon fontos az Alkonyban, az az, hogy amellett, hogy van egy úgynevezett rendszeres díj, amiről most beszélünk, amivel előteremtjük a fedezetét a végtisztességnek, ezt egyébként az ügyfél választhatja meg, hogy havonta, negyedévente, esetleg évente szeretné fizetni, sőt az is az ő választása, hogy milyen hosszan. Nem szükséges élete végéig. Sokan például úgy választják meg, hogy nyugdíjas korukig fizetik és nyugdíjas korukig előteremtik ezt az összeget, hogy amikor már kevesebb jövedelemből, nyugdíjból élnek, erre már ne kelljen gondolni. De van sok nyugdíjas ügyfelünk is, ott pedig az jellemző, hogy inkább hosszabb időre tolják ki - mondjuk 20 év alatt fizetik be a díjakat - és ebban az esetben

azért havonta jóval alacsonyabb összegekkel lehet gondoskodni a temetésről, a méltó végtisztességről.

Ezek az úgynevezett rendszeres díjak. De ezen felül az Alkonyban lehetőséget kínálunk úgynevezett eseti díj fizetésére. Ezt tulajdonképpen úgy is fel lehet fogni, mint egy bankszámla-szerű valamit. Bármikor, amikor akar az ügyfél, tud rá fizetni, de nem kötelező. Bármikor vissza is tudja venni onnan. Tehát az mondható, hogy ez egy mozgatható liquid megtakarítás tulajdonképpen. Viszont fontos előnye, amiért a családnál szóba hozhatom az, hogy teljes mértékben öröklési illetékmentes és kamatadó mentes. Tehát amikor örökítésről van szó, akkor ez nagyon lényeges, és amellett, hogy egy mentességet élvez, amellett gyakorlatilag a biztosító néhány napon belül kifizeti ezt az összeget a kedvezményezett részére, aki bárki lehet, akit megjelöl az ügyfelünk. Tehát gyakorlatilag nem kell megvárni a hagyatéki eljárást, ami azért tudjuk, hogy fél év, vagy inkább több szokott lenni. És nem kell megvárni annak végét és csak akkor tud hozzájutni a kedvezményezett az összeghez, hanem néhány nappal a haláleset bekövetkezése után már elérhető.

Akkor szabad azt mondani, hogy voltaképpen csak ajánlani lehetne ezt a biztosítási módozatot, mert annyi előnnyel jár és valóban a végtisztességnek a gondolatkörében fogant, hogy talán vétek lenne nem megkötni ezt a biztosítást?

Én is így gondolom. Tehát lehet, hogy nehéz elgondolkodni azon, hogy erre tényleg majd mindannyiunknak szüksége lesz, de sajnos tudjuk, hogy mindannyiunknak szüksége lesz rá. Talán érdemes rászánni néhány órát, néhány napot, hogy ezzel a gondolattal foglalkozzunk és talán amint el tudjuk ezt fogadni, utána már tényleg látjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a termék egy tökéletes megoldása ennek a kérdésnek.

Nem szeretnénk a végtelenségbe nyúlóan igénybe venni az Ön idejét, de még egy rövid kérdést engedjen meg: ami a korosztályokat illeti. Az Alkony biztosításuk nyilvánvalóan az idősebb korosztály számára került megalkotásra. Hová lehetne korban elhelyezni azokat az embereket, akiknek kifejezetten ajánlani tudnák ezt a biztosításukat?

Mi úgy gondoljuk, hogy fő célcsoportunk az 50 év felettiek és egészen akár egy 80 éves ember is megkötheti ezt a terméket. 50 és 80 év kor között kínáljuk ezt a terméket és tesszük lehetővé. Azt mondhatom, hogy az átlagkor ennek pont a felénél, tehát jellemzően 60 év körül, 60 év felett egy picivel vásárolják legtöbben ezt a terméket. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy érdemes talán 10 évvel előre hozni, igenis már 50-es éveinkben gondolkozni erről, ugyanis nyilvánvalóan a havi néhány ezer forintos megterhelés könnyebben előteremthető addig, amíg dolgozunk, szemben azzal az időszakkal, amikor már a nyugdíjunkból kell előteremteni.

És ha már egy kicsit beteg az illető? A legtöbb ember azt vallja, hogy a biztosítók kockázat elbírálást csinálnak, megnézik az egészségi állapotát a jelöltnek stb. Ebben a korosztályban már többnyire mindenki egy kis gyógyszert szed, egy kis ilyen betegsége, egy kis olyan betegsége van. Ez nem akadály?

Nagyon fontos kérdés, és látszik, hogy biztosítási szakemberrel is dolgunk van, hogy ezt a kérdést feltette, amit köszönök is, mert fontos arra rávilágítani, hogy ez nem akadály. A biztosítások között valóban különleges az Alkony azzal, hogy nem alkalmazunk úgynevezett egészségügyi kockázat elbírálást. Ez alatt azt értem, hogy nem kérdezünk meg semmilyen betegségről, nem kérdezzük meg az ügyfelet semmilyen gyógyszer szedéséről, nem küldjük el orvoshoz, hanem bárki gyakorlatilag meg tudja kötni ezt a biztosítást. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy garantáltan be fogjuk fogadni az ügyfelet. E miatt nem kell aggódni. Ez biztosan nem lesz akadály az ügyfelek számára.

Nagyon szépen köszönöm. Mit is tehetnék mást, mit is kívánhatnék mást, mint nagyon jó munkát és sikert a CIG Pannónia Biztosítónak és a kedves leendő ügyfeleknek bátorítást: van egy ilyen biztosító és van egy ilyen biztosítási módozat - most leginkább az Alkonyra gondolok - nyugodtan éljenek ezzel a lehetőséggel!

vivere .................................................................................. Vissza a főoldalra