18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Keresztelés

Gitáros szentmisén keresztelő
Pestszentimrén a római katolikus templomban 2012. április 22-én a vasárnapi délelőtti 10 órás szentmisének különlegesen emelkedett lelkiséget adott három 10 év körüli iskolás leány keresztségi szertartása. Az áhítatot pedig fokozta a fiatalokból álló gitáros-énekes kórus közreműködése. A zenekar közvetlenül a szentély előtt helyezkedett el. A keresztelést Gödölle Márton plébános atya végezte.
"...én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen" - mondta el a pap mindháromszor külön-külön a lányok saját neveikkel, és a keresztvizet a keresztelkedők fejére öntötte. Ezzel nyerték el a keresztséget.
Előtte azonban fennhangon kellett ellene mondaniuk a sátánnak és hitüket meg kellett vallaniuk a feltett kérdésekre:
- Ellene mondotok-e a sátánnak?
- És minden csábításának?
"Ellene mondunk" - volt a válasz.
- Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?
- Hisztek-e a Szentlélekben, a Kattolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben?
"Hiszünk" - vallották meg a fiatalok.
Keresztelés után a pap az üdvösség krizmájával is felkente őket, hogy Krisztus szent népéhez tartozzonak, aztán a keresztszülők segítségével hófehér ruhát, a keresztény méltóság jelképét öltötték magukra. Ez után égő gyertyát, a hit és kegyelem jelképét vették kezükbe.
A gitáros zene- és énekkar szép előadással örvendeztette meg az Urat és a híveket.
A szertartás a mellékelt videókon megtakinthető, illetve meghallgatható.
Írta: vivere ..................................................... Vissza a fő oldalra

Videó

Fotógaléria