18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Krepuska Géza

"Krepuska Géza életműve" Pándy Tamás könyvének bemutatója
2012. május 11-én pénteken 11 órakor a pestszentlőrinci Zila Kávéházban Krepuska Géza születésének 150. éve tiszteletére, a "Krepuska év" keretében ünnepélyesen bemutatták Pándy Tamás: Krepuska Géza életműve - A modern, magyar fülgyógyászat megteremtő-jének és családjának története című megjelent könyvét.
A könyvbemutatón köszöntőt mondott
Ughy Attila polgármester.
A könyvet bemutatta
dr. Holló Szilvia Andrea történész.
Zeneművek előadásával közreműködött
Rákosi Anna művésztanár.
A zártkörű könyvbemutatóra a Széky Társaság kiállítással és különleges relikviákkal készült.
A könyvbemutató eseményei mellékelt videó-montázsunkon meghallgathatók, megtekinthetők.
Alábbiakban változtatás nélkül közöljük a könyvbemutatóra Szerkesztőségünkbe eljuttatott sajtó tájékoztatót:

"Krepuska Géza Magyarország első és utolsó fülgyógyász-professzora volt. A magyar fülészetet európai hírűvé emelte. Gyógyítási eredménymutatói messze túlszárnyalták a híres európai klinikák statisztikáit. Ezért sok betege Nyugat-Európából utazott Budapestre. A csa-lád szerint néha különvonatok is szállították a Rókus kórházi egyetemi klinikára a gyógyul-ni- hallani vágyó betegeket. Kidolgozta az akkor népbetegségnek számító fülgyulladások új operációs technikáit, az agytályog műtétek bevezetőjét is benne tisztelhetjük.
Óriási eredményeként könyvelhető el a fülgyógyászat kötelező - szigorlathoz kötött - tantárggyá előléptetése. Ezzel jelentős mértékben csökkent a füleredetű halálozás és a vele született süketség arányszáma. Az 1936-ban kiadott Fülgyógyászat című összefoglaló fő műve ma is igen keresett szakkönyv. 1898-1936 között orvosgenerációk nagytekintélyű tan-székvezető egyetemi oktatója volt. Tanítványai közül szép számmal követték az egyetemek katedráin, klinikák vezetésében. István fia csak az 1945-ös rendszerváltás miatt nem futha-tott be hasonlóan magas pályaívet.
Az összes hazai szakmai egyesületnek alapító- vezetőségi tagja, hosszú évekig veze-tője volt, de Németországban, Olaszországban is tagja volt a hasonló szervezeteknek. Több mint 100 írása, cikke, tanulmánya, kisebb könyve jelentős számban ezekben az országokban is megjelent. Több évtizedes kiemelkedő munkásságát a "magyar orvosi Nobel Díjjal" a Balassa Emlékéremmel ismerte el az orvostársadalom.
Krepuska Géza sosem foglalkozott politikával, nála csak a szaktudás volt a mérce. Talán ezért is ismerte el minden rendszer gyógyító tudását, emberi nagyságát. (Ferenc József nevezte ki, Horthy a legmagasabb kitüntetéssel díjazta életművét, a Rákosi- Kádár rendszerben kiadványokkal, ünnepségekkel emlékeztek rá.)
Az egyik utolsó magyar polihisztornak is tekinthető. Tanszékvezető egyetem tanár-sága mellett, főorvos, a legtöbb adót fizető magánorvos, bazaltkőbánya-tulajdonos -igazgató, földbirtokos, szőlőnemesítő, gyümölcsöskert-létrehozó, ásványtan-kutató, vadász, fényképész, egyházi tisztségviselő is volt.
A filoxéra pusztítása után a homoki szőlők nemesítésével megmentette a magyar bo-rászatot, eredményei nyomán jött létre a kecskeméti "Helvétia" kutatási centrum.
Nevéhez kötődik a cabernet bor magyarországi elterjesztése.
Budapest egykori macskakő-burkolatú utcáinak jelentős részéhez pedig az ő somoskő - macskalyuki bazaltbányájából származó alapanyagot használtak. Sokak szerint a bánya nevéből eredt a budapesti "macskaköves út" elnevezés és a sláger.
Krepuska Gézának köszönhető az egyetlen, Magyarország javára megítélt visszacsa-tolás Trianon után. Somoskőújfalu és Somoskő 1924-ben térhetett vissza Magyarországhoz.
Ő építette fel Pestszentimrén Magyarország első betonépületét. Ipartörténeti emlék.
Családja, 9 gyermekének nevelése szent volt előtte. Nagy vágya, hogy orvos dinasz-tiát hozzon létre, mára teljesedett ki igazán, hiszen a leszármazás minden szintjén találkoz-hatunk orvosokkal. Például unokája, professzor Jakó Géza operált először a világon lézerrel, az ún. kulcslyuksebészet bevezetése is a nevéhez kötődik. Manapság már ük- dédunoka Krepuskák gyógyítanak, igen sokan Krepuska Géza professzor nyomdokain a fül-orr-gége szakterületen."
hirek18.hu ............................................................................................ Vissza a fő oldalraVideó: presster