18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Kucsák László nyilatkozata

Beszélgetés Kucsák László
országgyűlési képviselővel,
kerületünk alpolgármesterével

Az Alaptörvény megalkotása és a Szociális Konzultáció különleges aktualitást ad beszélgetésünkhöz. Ezzel kapcsolatban kérdezzük a képviselő urat.

- Az Alaptörvény elfogadása után viszonylag rövid időn belül kell megalkotni közel harminc sarkalatos törvényt az országgyűlésnek. A viták során az oktatás és kultúra tárgykörében fontosnak tartottam a magyar nyelv védelmének, tovább élésének témakörét. Európában élenjáró módon tesz említést védendő értékként a szöveg a jelnyelvről. Kerületünkben elindítottunk egy olyan sorozatot a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által, amelynek keretében a jeltolmácsok segítségével érzékenyítő foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a fiatalok a fogyatékokkal élők élet nehézségeivel. Ezen foglalkozásokon magam is jelen voltam és sok helyről kaptunk vissza pozitív visszajelzéseket.
- A Szociális Konzultáció kapcsán a rendkívül súlyos kérdésekben, amelyek jelen vannak társadalmunkban fontos, hogy minél több információra lehessen szert tenni. A kormány ennek érdekében korábban is tett már ilyen jellegű kezdeményezéseket, most pedig a szociális kérdésekhez kapcsolódó tíz pontban intéznek kérdéseket a tisztelt állampolgárokhoz bízva abban, hogy nagy számban érkeznek majd egyénektől, civil szervezetektől és egyházaktól is felvetések.

Kucsák László országgyűlési képviselő, alpolgármester nyilatkozata 2011.05.25.

- A tizedik kérdés kifejezetten az oktatás politikával foglalkozik. Szerencsés, ha az oktatás - nevelés ügye nem kifejezetten gazdasági, pénzügyi kérdésként jelenik meg. Ugyanakkor a jelenlegi forrásokon túl több is elfogadható lenne. Két pontot külön is említenék; a szakképzést és a felsőoktatást. Mindkét esetben pregnánsan jelentkezik az összefüggés a két dologban, de a felsőoktatásban természetesen vannak olyan szakok, ahol nem lehet egyértelmű összefüggést találni. A jelenlegi kényszerű gazdasági helyzetben a körülményekre és a lehetőségekre tekintettel kell lennünk. Az oktatáspolitikában azonban úgy kell kezelni a felvetéseket, hogy lehetőség szerint ne a forintbeli kérdések nyomják rá a bélyegüket az előremutató elképzelésekre. Ez természetesen komoly feladvány.


A kerületet érintve, mint városvezetőhöz intézzük kérdésünket. Az oktatási - nevelési intézmények folyó ügyeiről, a közeli és távolabbi tervekről.

- A közelmúltban indult el egy intézmény átszervezési folyamat. A testületi döntés ezzel kapcsolatban már megszületett. Augusztus elsejétől egy gimnázium és egy általános iskola kerül át az önkormányzattól az evangélikus egyház fenntartásába és átalakul egy 12 évfolyamos intézménnyé. A Hunyadi Mátyás Gimnáziumról és a Pitagorasz Általános Iskoláról van szó. Az új intézmény Sztéhló Gábor nevét viseli majd. A kerületünkben már működő egyházi fenntartású intézmények kiállták az idők próbáját, ezért joggal tekintünk reménykedve az új egyházi intézmény megalakulására. Ezzel egy valós és jogos igényt is kielégítünk.
- A kerületben rendkívül színes intézményi hálózat működik az óvodától a gimnáziumig. Háttérintézmények is segítik az oktató - nevelőmunkát. Pedagógiai szakmai szolgáltatás és pedagógiai szakszolgálat is jelen van. Fontos az óvodai férőhelyek bővítése, valamint több általános iskolai első osztályt is kell indítanunk, ami biztató jel. Gondolunk továbbá az iskola pszichológusi szolgáltatás bővítésére. Igyekszünk bevonni a pedagógiai munkába pályázati forrásokat, természetesen minél összehangoltabb formában. Mivel jövőnk záloga a gyermek, ezért mindig tovább kell lépnünk az elért sikereken felbuzdulva.
Írta: presster .............................................................. Vissza a fő oldalra

.