18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Március 15 vigíliája Pestszentimrén

Március 15 vigíliája Pestszentimrén
A 18. kerület kisebbik "fele", Pestszentimre nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc 165. évfordulójának vigíliáját március 14-én ünnepelte 17 órai kezdettel. Tervek szerint a Református Templomkertben a Vasvári Pál kopjafánál hallgathattuk volna az ünnepi beszédeket és nézhettük, hallhattuk volna ugyanott a műsort is. "Ember tervez, Isten végez" - mondja a magyar közmondás, amely erre az esetre is ráillik. Ugyanis annyira elromlott az időjárás az ünnepség kezdetére, hogy az összegyűlt ünneplőkön megesett a szíve a "házigazdának", Orbán Kálmán református lelkésznek, aki betessékelte az ernyőjüket nyitogató embereket a templomba. Így azután az Isten házában zajlottak a haza fiúi és leányai megemlékezései - szívük felett nemzeti színű kokárdákkal. A hazafias érzelmek itt még jobban összefonódhatttak a keresztény Isten-hittel, amely érzelmek felébresztéséhez a Himnusz elszavalásával, majd eléneklésének intonálásával Sinkovits-Vitay András színművész is nagyban hozzájárult. Magyarország az én hazám című dalt pedig Csernyus Kata adta elő igazán szép, kristály-tiszta zengő hangon énekelve. Csak ezek után következett Császár Bíró Lilla, aki az Önkormányzat nevében üdvözölte a megjelent városvezetőket, képviselőket, a külföldről megjelent testvérvárosok - a lengyel Dabrowa-Tarnowska és az olasz San Nicola la Strada - vezetőit, képviselőit és protokoll-szerűen valamennyi jelenlévőt. Ezek után Kucsák László országgyűlési képviselő, alpolgármester lépett a mikrofonhoz. Azzal kezdte, hogy kijelentette, ilyen helyről - utalva a templomra - még nem tartott beszédet. Megköszönte Sinkovits-Vitay Andrásnak és Csernyus Katának nagyszerű előadásaikat, amelyek méltó módon járultak hozzá az ünnep megnyitásához. Azt mondta, hogy 1848-ban a bátorság és a kitartás költözött a magyar emberek szívébe. Nem múló hevület, nem múló lázadás szülte a forradalmat, hanem a rendíthetetlen kristálytiszta hazaszertet és tenniakarás. Petőfi Sándor: Csatában című verséből idézett:
"A földön is harag,
Az égen is harag!
Kifolyt piros vér és
Piros napsugarak!
A lemenő nap oly
Vad bíborban ragyog!
Előre, katonák,
Előre, magyarok!"

És a következő sorokat is idézte még:
"Előre rontok én,
Ha élek, ha halok!
Utánam, katonák,
Utánam, magyarok!"

A forradalmat 20 év érlelte meg. Ha mi nem állunk ki saját magunkért, ugyan ki áll ki érettünk? Tette fel a szónok a kérdést. Milliók akarata fűtötte 1848 márciusát! Nem saját forradalmukat vívták, hanem minden magyar forradalmát.

Kucsák László beszéde után meghallgathattuk Sinkovits-Vitay András irodalmi összeállítását, első sorban Petőfi Sándornak Arany Jánoshoz évente 3000 megírt leveléből.
Ezt követte a lengyel testvérváros, Dabrowa-Tamowska polgármestere, majd az olasz testvérváros, San Nicola la Strada küldötte tolmács segítségével elmondott ünnepi beszéde.
Aztán ismét Csernyus Kata énekelt. Két dalt adott elő. Először az
1848-ban el kell menni háborúba címűt, másodiknak pedig a Kossuth Lajos íródeák-ot.
Zárszóként
Dr. habil. Zakar Péter történész emlékezett a dicső forradalomra és szabadságharcra.
A márciusi ifjak alapvetően megváltoztatták a magyar közéletet - kezdte beszédét a szónok. Egy több-száz éves hajlongásos megszólítást tartalmazó közéletet. A ködöt és a rossz levegőt kisöpörték. A forradalom főszereplői - Mikszáth szavaival - csupa szegény ördögök voltak. Ami összekötötte őket: az, hogy író emberek voltak. Vahot Imre és társai a
Pesti Divatlap-nál, Jókaiék pedig az Életképek-nél. Beszélt Jókai és Laborfalvi Róza 1848 március 15-i kokárdázó esetéről, kapcsolatukról. Petőfi ezzel kapcsolatos véleményéről. Arról, hogy a költő azt állította Laborfalviról, hogy az egy "vén matróna" Jókai Mórhoz képest, aki egy "kis hülye", hogy ezzel a nővel tart kapcsolatot (aki jóval idősebb tőle). Zakar Péter teljesen emberi közelségbe hozta a publikum számára a nagy történelmi eseményeket, a nagy történelmi alakjainkat. A beszéd minden részében érdekes, lebilincselő volt.

A beszédeket teljes terjedelmükben közöljük videónkban.

A kopjafa koszorúzására már sötét este került sor. Sajnos viszontagságos időjárási körülmények között.
vivere ............................................................. Vissza a fő oldalra