18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Márton atya búcsúmiséje

Elbúcsúzott a gyermekek, az ifjúság és a családok papja
Gödölle Márton, a pestszentimrei plébános búcsúmiséjét - vagy ahogy ő mondta: "állomás, nem azt mondom, hogy búcsúmise" - celebrálta 2013. augusztus 11-én. Másik plébániára helyezte a megyés főpásztor... Búcsúzott - de a hívek is búcsúztak tőle. Emberemlékezet óta ennyien nem voltak a templomban, mint ezen a napon, ezen a misén, ezen a búcsúzáson - tele volt az Úr háza.
Tíz éves szolgálat ért most véget a pap és a hívek életében. Márton atya nagy változásokat hozott a pestszentimrei egyházközség történetébe. A gyermekek, az ifjúság és a családok felé fordult. Az volt a célkitűzése, hogy gyermekbarát, családbarát plébánia legyünk, és hogy egy család legyünk.
A hittanosokkal, az ifjúsággal sokat foglalkozott, éves program keretében jártak kirándulni.
Tíz év történetét jól összefoglalja a
Pestszentimrei ÖrömHírLevél havonta megjelenő ingyenes folyóirat gyűjteménye, amelyet az atya irányításával készített a lelkes stáb 2004. Húsvétjától szinte napjainkig.
Az utóbbi két év egyházközségi eseményeket portálunk - megalakulásától - is nyomon követte, többnyire videókkal "illusztrálva" a beszámolókat:
- Épülő urnatemető
-
Hittanos tanévzárás 2011. május 29-én
-
Úrnapja 2011-ben
-
Bérmálás 2011. október 16-án
-
Az elkészült urnatemető püspöki megáldása 2011. november 1
Pestszentimrének nem volt temetője. Sem katolikus, sem református, sem baptista. Semilyen. Márton atyának köszönhetjük, hogy most már van...
- Adventi gyertyagyújtás 2011. november 26-án
-
Keresztelés 2012. április 22-én
-
Úrnapi szentmise és körmenet 2012. június 10-én
-
A templom felújítási munkái 2012. nyarán
Márton atya a "központi" EU-s forrásokon túl is felvállalt munkálatokat. Ebből távozása utáni időszakra nyúlik a szentély felújításának befejezése.
Ugyanakkor a plébánia épületét is átalakította a közösségi élet jobb kiszolgálása céljából.
- Istentisztelet 2013. januárjában
-
Ételosztás a templomkertben 2013. február 16-án
-
Húsvéti szentmise 2013. március 31-én
-
Úrnapi körmenet 2013-ban
-
Búcsú az elhúnyt Szigetvári Imre atyától 2013. júniusban.

Márton atya búcsúszavai bizonyára sokakban emlékezetesek maradnak:
"Kérem az Úr Isten áldását erre a közösségre, rátok, hogy halljátok a hívó szót és imádkozzatok értem, hogy én is halljam a hívó szót... Ti kincsem vagytok a jó Istenben, tehát ha a jó Isten engem máshová küld, akkor nem tőletek szakadok el... Urunk Istenünk, kérünk, áldj meg bennünket és add, hogy Pestszentimre katolikus közössége, egyházközsége Benned éljen! Amen". Fejezte be a lelkipásztor búcsúszavait.
Majd a hívek nevében Bönöczk Péter az egyházközség választott elnöke ment ki az oltárhoz és ott köszönt el az atyától, miközben ajándékot is átadott neki.
Aztán még néhányan szintén köszöntő szavakat mondtak és ajándékokat nyújtottak át.
A kerület civil szervezetei nevében Pándy Tamás, a Dr. Széky Endre Pestszentimrei Történeti Társaság elnöke mondott búcsúzó szavakat és adott át ajándékot.
Végül az Önkormányzat nevében Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester - aki az egész szertartáson jelen volt - köszönte meg Gödölle Mártonnak 10 éves pestszentimrei lelkipásztori munkáját és Isten áldását kérte további tevékenységére.
Mi mást is tehetnénk, minthogy megköszönjük Márton atyának a sok-sok bemutatott szentmise áldozatot, a szentmiséken elmondott tanításokat, a szentségek kiszolgáltatását, fáradtságos papi munkáját, templomunk állagának feljavítását, gyermekeink, unokáink vallásos nevelését, családjainkkal való törődését.
Kérjük, hogy néha imádkozz volt nyájádért.
Isten áldását kérjük Rád, Márton atya!
vivere ................................................................. Vissza a fő oldalra