18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Melléklet

Hírportálunkhoz internetes Mellékletet indítunk
2012. szeptember elsején, amelyet majd hat alkalommal tervezünk megjelentetni egyre bővülő tartalommal. A Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes Isten szeretetének muzsikusa Mozart című, 2012-ben a Jezsuita Rend és a Kairosz Kiadó gondozásában megjelent, Fülöp Zsuzsanna szerkesztette, zenei CD lemez mellékletű könyvet folytatólagosan tesszük elérhetővé az érdeklődőknek.
Az egyes megjelenéseket - a papíralapú sajtó analógiájára - "1. szám", "2. szám" stb. névvel jelöljük.
A hat számból álló sorozat minden hónap 1-jén és 15-én fog megjelenni. Az első 2012. szeptember 1-jén, a hatodik, befejező szám pedig 2012. november 15-én. Ez év december 1-ig pedig a teljes könyv elérhető lesz portálunkon.
A könyv az előre és hátra mutató nyilakra kattintással lapozható. A könyv feletti címsor pedig link, amely rákattintásra nyílik.
Azokból a művekből, amelyeket Péter atya könyvében elemez, a mellékelt CD lemezen Mozart műveiből 42 tétel szerepel MP3 formátumú fájlok formájában - kiemelkedően jó minőségben. Ezek közül a korongról csak azokat a műveket idézzük, - a korongról a Mellékletbe másolva - amelyekre vonatkozóan a jogtulajdonosoktól erre engedélyt kaptunk. A könyvben szereplő további művekhez - nem mindegyikhez - a Youtube-ról töltöttünk át néhányat.
Mellékletünkkel szeretnénk kedveskedni olvasóinknak, különösen is a Mozart zenéjét kedvelőknek.

Köszönjük mindazoknak, akik jogtulajdonosként önzetlenül, díjazásukról lemondva hozzájárultak a mű internetes megjelentetéséhez.
Így
- a könyv szerzőjének, Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes atyának,
- a Jezsuita Rendnek, a Jezsuita Könyvek Szerkesztőségének,
- a Kairosz Kiadónak, ezen belül különösen is a könyv szerkesztőjének, Fülöp Zsuzsannának, aki az internetes megjelentetést nagymértékben segítette,
- Handl György zongoraművész úrnak a Menüett K1 és Komm lieber Mai K596 művek korongról történő felhasználásáért,
- Érdi Tamás zongoraművész úrnak a D-moll zongoraverseny K466 2. tétel Romance mű korongról történő felhasználásáért,
- Szilágyi Olga énekművésznőnek a Komm lieber Mai K596 mű korongról történő felhasználásáért,
- Rónaszéki Tamás karnagy úrnak a teljes Requiem (Introitus, Kyrie - Tuba mirum - Rex tremendae - Recordare - Confutatis - Lacrimosa - Domine Jesu, Hostias - Sanctus, Benedictus, Agnus Dei - Lux aeterna, Cum sanctis tuis)
és
az Ave Verum Corpus K618 művek korongról történő felhasználásáért, amely műveket a Musica Sacra Kórus és Zenekarral adták elő.

Péter atya könyve, Mozart zenéje bizonyára felveti a nyomtatott könyv elolvasásának és a jó minőségű zene hallgatásának igényét. Ezért közöljük, hogy a könyv CD lemezzel együtt megvásárolható az alábbi könyvesboltokban:
Kairosz Kiadó
1134 Budapest, Apály u. 2/b. fszt. 1.
Párbeszéd Háza - Párbeszéd Könyvesbolt
1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Szeretnénk remélni, hogy az internet felhasználásban kevésbé járatos olvasóink számára is kellő eligazodást sikerült nyújtanunk az alkalmazott menükkel és linkekkel.

Szabó László (vivere), a portál szerkesztője ................................................................................... Vissza a fő oldalra