18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Nagyböjt 2013

Nagyböjt 2013
A reklámok fogyasztásra serkentő felhívása, a bankok felhalmozást ösztönző tevékenysége, az emberi társadalom rohamos fejlődése, a motorizáció természetet kizsákmányoló hatása és a környezetkárosító, szennyező folyamatok felgyorsulásával szemben, az Egyház évről - évre figyelmeztet bennünket az önmérséklésre, önfegyelmezésre és a böjtre. Nem önkényesen teszi, hanem Isten akaratából, az emberiség fennmaradása érdekében, az egyén fejlődéséért. Biztosítja ez által a földi élet fenntarthatóságát, stabilitását és kijelöli az utat a földi életen túli boldog, örök emberi élet felé. Végső soron Istent állítja a gondolataink középpontjába, akinek köszönhetjük a teremtett világot, annak minden értékével, szépségével és köszönhetjük a saját emberi életünket is. Hogy mindez ne egy drámai végkifejlet felé tartson, hanem mindig harmonikus maradjon, Isten gondoskodott rólunk egy, egyszeri és végső dráma által fiában, Jézus Krisztusban. Nekünk, akik ennek haszonélvezői lehetünk, viszonylag könnyű és egyszerű dolgunk van. Követnünk kell az Egyház útmutatásait, önmérséklésre és önfegyelmezésre intő böjti előírásait. Mértéktartást evésben és ivásban, beszédben és pihenésben, tudatos lemondás gyakorlását kis időre olyan dolgokban, amelyekhez egyébként jogunk és lehetőségünk van, értékeink megosztását embertársainkkal, különösen a szükséget szenvedőkkel, imádságot, szertartások gyakorlását, stb. Ezzel mintegy sportolói edző magatartással felkészülünk a komoly erőpróbákra: betegségre, munkanélküliségre, szegénységre, öregségre, halálra. Aki eredményesen készül és gyakorol földi életében, annak Isten megadja bőséges jutalmul a gondtalan, boldog örök életet. A henyélők és aggodalmaskodók, akik mindig - mindenben a kibúvót keresik, azoknak földi életük után is megmaradnak a súlyos gondjaik, szenvedéseik. Nagy tehát a tét. Lét és nemlét, illetve hogylét között.
Minden Kedves Olvasónknak eredményes böjti időt és felkészülést kívánunk a közelgő Húsvét ünnepére és természetesen életünk nagy Húsvétjára, amikor mindegyikünknek át kell majd lépnünk a halál határmezsgyéjét.
Írta: presster ...................................................... Vissza a fő oldalra