18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Nagymágocsi Könyvtárban

Előrehozott Költészet Napi rendezvény Nagymágocs Könyvtárában

A "költőfejedelemre" emlékeztünk e napon, aki április 11-én lenne száztíz éves. "Költőfejedelem" volt, a szívünkben, a lelkünkben él és a szellemi erejét átörökítettük az unokáinkba is.
E napon, 2015. március 25-én, itt a nagymágocsi Művelődési Házban működő könyvtárban illusztris irodalmi körök költővel, mint a nyolc éve Hódmezősvásárhelyen működő Kárász József Irodalmi Kör és harminchárom éve Óbudán működő Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjai, vezetői adtak egy-egy vers-csokor összeállítást, olvastak föl a közönségnek. Zenei és operaénekkel, dallal közreműködve színesítették az est irodalmi értékét, tették harmonikussá e két műfaj szívet, lelket melengető varázs-hangulatát.
A bevezetőszövegben Tóthné Rostás Ágnes igazgató József Attilát ideidéző hangulatot teremtő gondolatai varázsolták el a közönséget, még a meghívott vendégeket is lebilincselte. S az idézetei is találóak, a nagy magyar költőhöz illőek voltak.

Fotók: Kanizsa József, Nagy Gergő, Németh Nyiba Sándor

E kitűnő bevezető szövegből egy részletet, idézetet adok át én is a kedves Olvasónak:
"...Ne feledkezzünk meg arról, hogy az irodalom, a kultúra életünk elidegeníthetetlen része. Szükségünk van a gyönyörű irodalmi alkotásokra és szükség van az ünnepekre. Arra, hogy újra és újra felfedezzük az örök értékeket. A magyar költészet rendkívüliségét versekben bővelkedő gazdag anyag, sok nagyszerű költő és megszámlálhatatlan kiváló vers tanúsítja.
Az életben mindenre találjunk időt. Találjunk időt a szépre, a jóra. A szép vers, a költészet szépíti lelkünket, gondolkodásunkat. Vendég előadóink a költészet ünnepén anyanyelvünk legszebb kifejezéseivel megfogalmazott verseikkel mondják el, amit mindannyian el szeretnénk mondani..." E nagyon szép bevezető után Kanizsa József felolvasta József Attila: Tedd a kezed című versét.
A műsort Tálas Ernő, a Svéd Királyi Operaház Aranyokleveles tenorja, a Tisza közelsége miatt ideillő Sándor Jenő: Álmodó Tisza part című dalt adta elő. Majd a helyi lakos Harmati Jánosné Anna saját verseivel kedveskedett a közönségnek, a meghívott vendégeknek a szép sajátos szavakkal írt verseivel, ezzel ő is emelte a Költészet Nap hangulatát.
A vendégszerzők, írók, költők első blokkjában egy-egy csokor vers között, szerelmi líra, a szőlőhöz, a szép magyar tájhoz és a hazához saját előadásban hangzott el.
A második, befejező blokkban főleg a hazaszeretet, szűkebb haza, és miután közeleg, jön a húsvét így a hit és istenes versek mély érzelmű gondolataival zárták a versek sorát. Közben egy-egy Németh Nyiba Sándor ideillő megzenésített saját verset gitárkíséretében adott elő, Tálas Ernő egy operett-gyöngyszemből Lehár Ferenc: Volga dalból, "A cárevics" részletet adta elő és Franz Schubert: Ave Maria dalt énekelte el.
A költészet Napi bemutatkozás vastapssal ért véget és Király Lajos, a Krúdy Kör elnöke, valamint Tóthné Rostás Ágnes igazgató zárszavával zárult az est.
A közreműködő Kárász József Irodalmi Kör tagjait bemutatta, Fehér József Krúdy Díszokleveles író, költő, újságíró, a Magyar Kultúra Lovagja, a Kárász József Alapítvány elnöke. Részvevők: Arany Tóth Katalin költö, a kör titkára, Haranghy Géza Krúdy Díszokleveles író, költő, a kör volt elnöke, Dani Imre, Aranyokleveles költő, zeneszerző és még elhangzott fényesi Tóth János, Krúdy-érmes költő, a kör elnökének a verse is.
Az Óbudán működő Krúdy Gyula Irodalmi Körből Kanizsa József, Krúdy-érmes író, költő kritikus, a kör 29 éve titkára, a Magyar Kultúra Lovagja, Kőbánya Díszpolgára, Király Lajos Krúdy-érmes író, költő, műfordító, a kör elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja, Németh Nyiba Sándor költő, zeneszerző Csepel-örökségdíjas többszörös olimpikon és Tálas Ernő, a Svéd Királyi Operaház Aranyokleveles tenorja, Jászladány Díszpolgára volt jelen a rendezvényen.

Lejegyezte: Kanizsa József és idézet Tóthné Rostás Ágnestől való .................... Vissza a fő oldalra