18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Passió

Passió - mint önálló zenei műfaj
A latin szó "szenvedés" jelentése, Jézus Krisztus kínszenvedése és kereszthalála történetére utal a négy evangélium szövege alapján. Mint önálló zenei műfaj, a 4. század óta létezik.
Nagy Szent Leó pápa az 5. században elrendeli virágvasárnapra és a rá következő szerdára a Máté szerinti szöveg felolvasását, Jánosét pedig nagypéntekre. A 8. és a 9. században már mind a négy evangélista passióját éneklik a nagyhéten.
Zeneileg évszázadokon keresztül a gregorián volt az egyedüli megjelenési forma. Ezt a típust korál-passiónak is nevezik, mivel az ének kizárólag gregorián recitálással történik. Már ekkor érvényesült az a hangfaj megoszlás, - amelyet az összes későbbi passió is alkalmazott - miszerint az evangélistát tenor, Krisztust pedig basszus regiszterben énekelték.
A többszólamúság, a vokál polifónia virágkorában alakult ki az új típus, a motetta-passió. Ez teljesen mellőzi az egyszólamú gregoriánt és helyét motettaszerkesztésű kórus foglalja el. A motetta passióban minden szöveget többszólamú ellenpontos, vagy akkordikus szerkezetű kórustételre bíz a szerző. A barokk kor nagy német szerzőjénél Schütznél például az evangélista szövegét korális recitálásban halljuk, míg az egyes szereplők és a turba (tömeg) szavai többszólamú feldolgozást kaptak. A 17. század új technikája és kifejlődő formái - a kantáta, az egyházi koncert, az oratórium -, természetesen nem múlnak el nyomtalanul a passiók felett sem. A gregorián recitációk helyett, itt szabadabb melódika bevezetése érzékelhető. Ez a melódika közép helyet foglal el a liturgikus recitálás módja és az új barokk recitatívó között.
Elmondható, hogy az oratórikus-passió a 18. században, a protestáns német környezetben kristályosodott ki. A passió-oratórium már egyáltalán nem, vagy csak alig támaszkodik az evangéliumi szövegekre. A kórusok, az áriák és a recitatívók szövegét költők írják meg. Az evangélista textusa természetesen továbbra is bibliai marad. Újdonság, hogy a népének, a protestáns korál is bekerül a passió zenei anyagába. Az ezeréves hagyományt ezekben a művekben már csak az evangélista tenorja és Krisztus Urunk mély fekvésű - basszbariton - szólama képviseli. Azt is meg kell állapítanunk, hogy a 17. század végén megtörténik az első kísérlet a passiószöveg versbe szedésére, ami a liturgiával való szakítást eredményezi.
A passió írás legjelentősebb képviselője Johann Sebastian Bach, akinek Máté- és János passiói a műfaj csúcsát jelentik. Nietzsche így ír róla: "Ezen a héten háromszor hallgattam az isteni Bach Máté- passióját, mindannyiszor a mérhetetlen csodálatnak ugyanazzal az érzésével. Aki tökéletesen elfelejtette a kereszténységet, az valóban úgy hallgathatja, mint az evangéliumot." Bach korában a passió már egységes műfajként él, amelynek elemei különböző helyekről származnak. Valamennyi passió áriákat, ariosókat, kórus tételeket, korálokat és recitatívókat tartalmaz. Egyes áriáknál az énekszólam mellett, azzal szinte egyenrangú hangszerszólót is hallhatunk. Bach két nagy passiójában az evangélista mindig ragaszkodik a bibliai textushoz. Amit nem fogad el Bach kora passiózenéje jellemzői közül: az operai stílus és a teatralitás. Feldolgozásának módja teljes egészében a Biblia szövegéhez ragaszkodik. A 20. században ismét új lendületet vett a passió szerzés. Álljon itt néhány jelentős komponista: Krzysztof Penderecki lengyel alkotó Lukács- passiója, Arvo Paert János- passiója, Osvaldo Golijov Márk- passiója, Wolfgang Rihm Lukács- passiója, Sofia Gabajdulina- János passiója, Tan Dun Máté- passiója.
Olvasóinknak ajánljuk a témában könnyen elérhető egyházzenei áhítatokat Budapesten, amelyek segítenek bennünket felkészülni 2013 Húsvétjára.
Március 23-án, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református Templomban, Bach: János-passiója, előadja a Magyarországi Baptista Egyház Központi Ének- és Zenekara, vezényel: Oláh Gábor.
Március 28-án, csütörtökön 19 órakor az V. kerület, Váci utcai Római Katolikus Szent Mihály Templomban, Bach: Máté-passiója, előadja a Victoria és a Liszt Ferenc Kamarakórus, vezényel: Farkas Mária.
Írta: presster .................................................................................................. Vissza a fő oldalra


Johann Sebastian Bach: Máté passió (részlet)

A hang be- és kikapcsolható.
Hangerő szabályozható.
Időtartam: 06:59.

A zenéhez használjon Internet Explorert