18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Pünkösd 2013

Pünkösd 2013
Jézus Krisztustól tudjuk, hogy az egy Isten három személy;
Atya + Fiú + Szentlélek. Pünkösd a harmadik isteni személy ünnepe.
A Magyar Szinonima Kéziszótár a lélek címszó alatt hozza a személy, értelem, elme, stb. szavakat. Láthatjuk, hogy pozitív fogalmakról tárgyal, amely természetesen magával húzza az ellentéteit, mint az értelmetlen, lelketlen, esztelen, stb. szavakat.
Fény és árnyék játékához hasonló. A fény megvilágítja az elé helyezett tárgyat, ami árnyékot vet a másik oldalán. Árnyékról tehát önmagában nem beszélhetünk, csak mint a fény negatív képéről.
Így beszélhetünk a Szentlélekről, mint aki megvilágítja az embert. Értelmet, emberi testet és lelket ad neki, aki ezeket élete során használja. Az ember és környezete minden értelmetlensége, lelketlensége tehát önmagában nem létezhet, csak mint a fentiek hiánya. Ennek oka maga az ember, illetve az ember magatartása az életet adó Istennel kapcsolatban.

  • Amennyiben az ember együttműködik Isten Szent Lelkével és mint kristálytiszta üvegen hagyja minél tisztábban átvilágítani magán Isten akaratát, akkor az élete nem vet árnyékot, nem nyeli el Isten jóságát, szeretetét, hanem önmagán átszűrve továbbadja környezetének.
  • Amikor pedig akadályként áll Isten jóságos szeretete, akarata elé és önmagát felfújva minél nagyobb részt nyel el Isten végtelenül bölcs elgondolásából, környezete számára torzítja, árnyékolja a Szentlelket; beszélünk lelketlenségről, értelmetlenségről, szeretetlenségről, háborúról, pusztulásról, stb.

Láthatjuk tehát, hogy emberi magatartásunk, életfelfogásunk nem lényegtelen önmagunk és környezetünk számára. Élet, vagy halál múlik rajta. Ha élni szeretnénk, bátran Isten akaratára kell hagyatkoznunk és minden ezt beárnyékoló tényezőt radikálisan fel kell számolnunk. Ehhez Isten megad minden szükséges eszközt, erőt és kegyelmet. Gondoljunk keresztény elődeinkre, szentjeinkre, nemzeti hőseinkre és kövessük őket az életünkben!
presster ............................................................................... Vissza a fő oldalra