18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Rorate

A rorate szentmisék
1965 előtt csak reggeli időpontokban kezdődött szentmise a római katolikus egyházban. Advent pedig az egyház életében is kiemelt időszak, amely a karácsony ünnepére készíti fel a híveket. Ilyenkor hajnali órákban, legkésőbb 7 óra 30-ig kell megkezdeni a rorate szentmiséket. Vasárnap kivételével, naponta lehet végezni. A szentmise latin elnevezése Izajás prófétától származik, könyve 45. fejezetének nyolcadik verséből, ahol a jövendő Szabadítóról beszél, akit Jézus Krisztus személyében, az Ő földi eljövetelében lát beteljesedve a katolikus egyház. Ezért a hajnali szentmisék bevonulási, kezdő énekéül választotta Izajás próféta ezen szavait. Szűz Máriára, Jézus Krisztus édesanyjára is emlékezteti a híveket a hajnali kezdés és a várakozás jelleg, mivel ő hordozta méhében kilenc hónapon keresztül a világ üdvözítőjét és ő a keresztény ember hajnalcsillaga és reménysége. Gyakorlatilag hétköznapok vonatkozásában az év egészét tekintve, a rorate szentmisék jobban vonzzák a híveket, mint az év folyamán más hétköznapi alkalmak. Létszámot illetően, ezen szentmisék látogatottsága megegyezik egy átlagos vasárnapi szentmiséjével. Talán a nagyböjt kiemelt szertartásai és azon belül is a nagyhét eseményei gyűjtik össze hasonló arányban a híveket. Érthető ez, mivel a kereszténység legnagyobb ünnepei Jézus Krisztus születése, halála és feltámadása köré csoportosulnak. Sok jó szándékú, érdeklődő nem keresztény ember is szívesen bekapcsolódik ezekbe az évenként visszatérő keresztény ünnepekbe a világ minden részén. Jeruzsálemben a palesztinok, Ázsiában a hinduk, Európában és Amerikában a világnézetileg semlegesek.
Írta: presster ...................................................... Vissza a fő oldalra