18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Semmelweis Nap

Semmelweis Napi Kitüntetési Ünnepség
A műsorvezető azzal kezdte, hogy "az egészségügyi dolgozók legnagyobb ünnepe az a nap, amelyen Semmelweis Ignácra emlékezünk. Semmelweis Napot tartunk a magyar orvostudomány legnagyobb nemzetközi tekintélyű orvosa munkásságának méltatására és születésének 193. évfordulója tiszteletére."
E jeles ünnepen tisztelettel és szeretettel köszöntötte: Ughy Attila polgármester urat, országgyűlési képviselőt, Kucsák László alpolgármester urat, országgyűlési képviselőt, Csomó Tamás alpolgármester urat, dr.Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző asszonyt, Chrobák Zoltánné dr. aljegyző asszonyt, dr. Pilcsák Csaba aljegyző urat, Dámsa József urat a Népjóléti Bizottság elnökét, valamint a bizottság megjelent tagjait; dr. Gercsák Márta kerületi tisztifőorvos asszonyt, a megjelent irodavezetőket, dr. Maitz László urat, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatóját.
Külön tisztelettel köszöntötte a Semmelweis Nap alkalmából kitüntetésben és jutalomban részesülőket és hozzátartozóikat, valamint az ünnepségen megjelent valamennyi egészségügyi dolgozót és kedves vendéget.

Majd következett Ughy Attila polgármester beszéde

"Hölgyeim, Uraim! Kedves doktor urak és doktor hölgyek!" kezdte beszédét. Azt mondta, sokkal nyugodtabb, mintha egy zöldre csempézett rendelőben találkoztak volna. Ennyi egészségügyi dolgozóval körülvéve biztonságban érezhetjük magunkat. Kijelentette, hogy nem hisz abban a divatos mai kifejezésben, hogy nem az életünk fonalát hosszabbítottuk meg, hanem a haldoklásunk idejét. Az orvosokba, ápolókba van kapaszkodási lehetőségünk. Az egészségügyben lévők célja a segítség nyújtás. Születésünk pillanatában mellettünk van a bába asszony, aztán a védőnő és később az orvos. Idősebb korban, amikor már törékenyek vagyunk, vannak védelmezőink. Ez a védelmezés nem könnyű feladat.
Azután a szolgálati nehézségekről is szót ejtett. A XVIII. kerületi városvezetés tisztában van a nehézségekkel. Arra tettek tavaly esküt, hogy egészséges kerületet hoznak létre a szó minden értelmében. Ez közös feladat. Számítanak mindenkire.
Az ország és a kerület hosszan elnyúlt betegségből ébredezik.
"Mi egészséges kerületet akarunk felépíteni. Mi meg akarjuk becsülni a szolgálatokat végzőket" - emelte ki a polgármester, majd megköszönte a munkát.
Aztán így folytatta: "Boldogságunk legfőbb záloga az egészség, ha egészség van, akkor minden probléma megoldására van esély."
Schopenhauer-től idézett: "az egészség nem minden, de az egészség nélkül, minden semmi".
Talán Semmeiweis Ignác napján ennél fontosabb mondat nem is létezhet.
"Ezekkel az oklevelekkel olyan tevékenységeket tudunk ma jutalmazni, akiknek munkája mindenki számára példa értékű" - fejezte be gondolatait Ughy Attila.

Első műsorszám volt: Georg Philip Telemann: G-dúr fuvola duett
Georg Philip Telemann német zeneszerzőről elhangzott, hogy Magdeburgban született 1681-ben. A kis Telemann 10 éves korában találkozott először a zenével, és rendkívül gyorsan fejlődött, már 12 évesen megírta első operáját. Több hangszeren megtanult játszani. Családja azonban nem nézte jó szemmel zenei munkásságát, egy ízben édesanyja elkobozta az összes hangszerét. Már érett komponistaként Lipcsében megalapította a Collegium Musicumot és az Operát, melynek első igazgatója lett. Hatalmas életművet hagyott hátra, melyben zenekari darabokon át operák, oratórikus művek, kantáták, versenyművek is megtalálhatók. Műveinek stílusa ötvözi az olasz, a francia és a német esztétikát.
A művet előadta: Apagyi Alexandra - fuvola
.......................... dr. Greschik István - hegedű

Néhány szó az elhangzott az előadókról:
Apagyi Alexandra 2009-ben végzett a Weiner Leó Konzervatórium fuvola szakán. Jelenleg az ELTE Zenei Tanszéke másodéves hallgatója, nyaranta az Auer Lipót veszprémi szimfonikus zenekarban játszik, és a Bolyai János orvos-vonósnégyessel is együtt muzsikál.
Dr. Greschik István 1988-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Kardiológusként dolgozik, fő munkahelye a Péterfy Kórház, ahol a Kardiológiai Intenzív Osztály részlegvezető főorvosa. Az egyetemi évek alatt és utána is számos komoly- és könnyűzenei formációban hegedült, jelenleg a kardiológusokból álló Bolyai vonósnégyes első hegedűse.

Azután a második műsorszámból
Dsida Jenő-ről kaptunk egy kis tájékoztatást.
1907-ben született Szatmárnémetiben. Rövid élet adatott neki, ezt sokszor megjövendölte verseiben. 17 évesen jelentek meg első költeményei. Szemlélődő magatartása kifejeződött írásaiban is, rövid bölcselkedéseket vetett papírra. Sokszor önironikus, érzékeny, finom humorérzékkel rendelkezik. Rövid idézetet olvastak fel Dsida önéletrajzából:
"Rövid az életem: leírni is röviden lehet. Tizenöt és fél éves voltam, amikor első versem - valami kis névnapi köszöntő - megjelent Benedek Elek nagyapó Cimborájában, s akkor kaptam az első honoráriumot. Azóta sem voltam még olyan boldogan büszke és magammal elégedett, mint akkor. Azóta sok mindent láttam a világban, és becsületesen próbáltam írni magamról és arról a sok mindenről, amit láttam. Szülővárosomból, Szatmárról négy éve kerültem Kolozsvárra; most itt végzem a jogi fakultás utolsó esztendejét… A szenvedést is megkóstoltam már, néhány évig állandóan levert voltam és szomorú. Most huszonkét éves vagyok, de napról napra fiatalodom. Éjszakánként szépeket álmodom, rendületlenül hiszek Istenben és az emberekben. Hiszek a nőben, a versben, a szépség és a jóság missziójában. Valami lesz belőlem, de még nem tudom: mi." - írta magáról a költő.

Dsida Jenő: Ének az egész világnak
Előadta:
Presits Tamás színművész

Harmadik műsorszám volt
Johan Joachim Quantz: I. C-dúr fuvola duett
A zeneszerzőről ismét egy ismertetés következett. Johan Joachim Quantz XVIII. századi zeneszerző és híres fuvolaművész, II. Frigyes porosz király fuvolatanára volt. A kis Johan Joachim 11 évesen kezdett el zenét tanulni és hamarosan kiválóan játszott vonós hangszereken, oboán és trombitán is. Csak később tanult meg fuvolázni, és egész életében tökéletesítette játékát és stílusát. Nagy hatással volt rá Bach és Telemann zenéje. Zeneszerzőként csak fuvolaversenyekből mintegy 300 darabot hagyott az utókorra.
A művet előadta:
Apagyi Alexandra - fuvola
.......................... dr. Greschik István - hegedű


Negyedi műsorszámként előadásra került
Karinthy Frigyes: A vizsgálat műve
Előadta:
Presits Tamás színművész

Ötödik műsorszámként
Kalotaszegi táncok következtek
Előadták a
Tébláb Művészeti Iskola ifjú táncosai

Kitüntetések

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Csombók Lászlóné részére "Semmelweis Díj" elismerést adományoz "Több évtizedes kiváló szakmai munkájáért".

Gyenizs Gáborné részére "Semmelweis Díj" elismerést adományoz "Több évtizedes, magas színvonalú védőnői munkájáért".

Dr. Nádudvari Mária részére "Semmelweis Díj" elismerést adományoz "Több évtizeden át végzett magas színvonalú gyógyító munkájáért".

Szélesi Tiborné részére "Semmelweis Díj" elismerést adományoz "Magas színvonalú, kiváló szakmai munkájáért".

Vadonné Csurzás Anita részére "Semmelweis Díj" elismerést adományoz "Magas színvonalú, kiváló szakmai munkájáért".

Bolf Beáta részére "Semmelweis Díj" elismerést adományoz "Sok éves lelkiismeretesen végzett, odaadó munkájáért".

Veszteg Attila részére "Kiváló Közszolgálatért" elismerést adományoz "Magas színvonalú szakmai munkájáért".

Kőszeliné Rácz Zsuzsannna részére "Kiváló Közszolgálatért" elismerést adományoz "Kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkájáért".

Az ünnepség a Szózat-al és állófogadással ért véget.

Az oldalt összeállította: vivere

Vissza a fő oldalra