18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Skótok védik Alaptörvényünket

A Scotland on Sunday

nevű skót lapban Bill Jamieson publicista meglepő éles és tárgyilagos hangon fordul az új Alaptörvényünket támadó megnyilatkozások ellen. Magyar fordításban közöljük az angol nyelvű eredeti cikket teljes terjedelmében.

"Minden jel szerint az EU, az ENSZ, az IMF, a baloldali sajtó és nem
utolsó sorban Hillary Clinton sértettsége és felháborodottsága biztos
jele annak, hogy valahol, valaki rendkívül szokatlan dolgot tesz.

A január 1-én életbe lépő magyar alkotmányt a csoport elítéli. A
konzervatív siránkozás szerint, régen készült nyugaton egy -
szellemileg, erkölcsileg - és minden tekintetben kiváló mű. A 21
század erkölcsileg elsivatagosodott Európájában meglepő egy ilyen
gyöngyszemet találni, amely a nemzeti értékeket és szabadságot
egyaránt figyelembe veszi. Brüsszel és Obama Washingtonja szívesebben
olvasná a magyar alkotmány megsemmisítésének hírét, mintsem hogy
felvállaljon vele szemben egy nyílt szembenállást.

A baloldali elemzők attól rémültek meg, hogy Magyarország neve mellől
eltávolították a köztársaság kifejezést, ami szerintük a demokrácia
sérülését jelenti.
Magyarország köztársasági államformája 1946. február 1-én lett
deklarálva a kommunista kormány által, amely akkor mindössze 17%-os
választási eredménnyel ragadta magához a hatalmat. A köztársasági
államforma létrejöttét nagy vívmányként tekintették. A történelmileg
megalapozott államforma Magyarországon azonban a Szent István király
által hagyományozott Szent Korona uralmának elismerése. A magyar
királyok pecsétje nem tartalmazza az aktuálisan uralkodó király nevét,
hanem csak ennyit: "A Magyar Szent Korona pecsétje".

A köztársasági államforma lebontásának a csúcspontja az volt, amikor
2000. január 1-én az életbe lépő Lex Millenarissal összhangban a Magyar
Parlament épületébe vitték ünnepélyes keretek között a királyi
jelvényeket, mint a jogalkotás szimbolumait. Magyarországon a
királyság intézménye nem lett helyreállítva, bár az utolsó magyar
király unokája, Ottó főherceg fia, Habsburg György Budapesten él és
talán arra is gondoltak, hogy a királyság személyében is helyreáll.
Magyarország sorsa a 1920. évi Tianoni Szerződés után hanyatlásnak
indult. Woodrow Wilson kirabolta Magyarországot, területének 70%-át,
lakosságának 66%-át elrabolta és elrabolta egyetlen tengeri kikötőjét.
Ez az amerikai nemzetközi politikai magatartás egy emblematikus
mozzanata.

Az új alkotmány Burken klasszikus filozófiájának megállapítását veszi alapul:
"A jogrendünk alapja az új Alaptörvény, amely összekötő kapocs a
magyarság múltja, jelene és jövője között." Figyelembe veszi a
történelmi folytonosságot és az emberi generációk egymás utániságát.
Az EU szerződései szövegének értelmetlen szószaporítását torony
magasan leiskolázza. Nem csak a "kereszténység szerepét hangsúlyozza a
nemzet fennmaradásában", hanem hitet tesz "a család és a nemzet alap
értéke mellett, amely a tovább élésünk záloga." Nem meglepő tehát,
hogy az EU frankfuti marxistái ezt élesen elutasítják.

Az emberi életet a fogantatástól kezdve védi és a házasságot egy férfi
és egy nő között létrejövő egységnek kezeli. Felsorolja a kommunizmus
rémtetteit, bűneit és lehetővé teszi a szovjet korszak által
elkövetett bűnök büntethtőségét, amikor is 600000 magyar embert
deportáltak különböző táborokba. Magyarország demokratikus
átalakulását békésnek szokták nevezni, mivel amikor a vörös vezetők
felismerték a bukást, az állami vagyont felszámolták és önmaguk lettek
az új vagyonos réteg. Az MSZMP nevéből egy betűt elhagyva, MSZP néven
újból megerősödött és 2006-2009 között Gyurcsány Ferencet állította
miniszterelnöknek, aki korábban a Kommunista Ifjúsági Szervezet első
embere volt. Egy olyan világban, ahol az egykor még fiatal korú
nácikat is halálra ítélték 1945-ben és most öregen akár még oxigén
sátorban szállítva is bíróság elé állítják őket, miért tragédia akkor
Magyarországon a vörös gyilkosok felelősségre vonása? Nos, azért, mert
a jobboldali elkövetők tettei atrocitások, a baloldaliaké meg csak
legfeljebb hibák.

A bírói tevékenység is törvénnyel van korlátozva, mivel a bírák
nyugdíjba vonulása 70 évről 62 évre lett leszorítva. A Legfelsőbb
Bíróság elnökének legalább 5 év magyar bírói gyakorlattal kell
rendelkeznie, amely nem teszi lehetővé a 17 éves bíró gyakorlattal
rendelkezőnek a poszt betöltését, amennyiben az Embei Jogok Európai
Bíróságán szerezte azt. Mégis a legnagyobb hírlapi kacsa az, hogy a
magyar kormány "antidemokratikus", mivel befolyást kíván szerezni a
magyar központi bankban. Miért? Mert a megválasztott képviselők többek
között felül bírálhatják a bank bonus-besorolási osztályait, amelyre
minden európai választó is csak hiába vágyakozik.

A magyar Alkotmány egy kulturális és morális ébredésről tesz
tanúbizonyságot és lázadás egy a Brüsszel által irányított integrációs
folyamat és PC vezérlés ellen. Egy olyan mű, amelyben egy magasan
civilizált nemzet követeli vissza örökségét és önrendelkezési jogát.
Ösztönzőleg hathat Európa többi részében is, amely jelenleg az
erkölcsi relativizmus és a politikai passzivitás állapotát tükrözi.
Amint ez a nemes dokumentum kijelenti, 'alapvető szükségünk van lelki
és szellemi megújulásra.' "
Eredetiből fordította: presster .............................. Vissza a fő oldalra

Eredeti megtalálható ITT


Eredeti angol szöveg megtelálható: ITT