18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Széky Társaság

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 25. éves jubileumi közgyűléséről
A jubileumi közgyűlést a Pestszentimrei Közösségi Házban tartotta meg a Széky Társaság 2014. november 6.-án. Pándy Tamás levezető elnök üdvözölte dr. Lévai István Zoltán alpolgármestert, a megjelent önkormányzati képviselőket, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat testülete, valamint a Széky Társaság tagjait, a Pestszentimréért Díj korábbi kitüntetettjeit, a megjelent vendégeket.
A beterjesztett napirendi pontokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezekről röviden:
1.) Pándy Tamás elnöki beszámolóját vita nélkül egyhangúlag elfogadták.
2.) Mivel az Intéző Bizottság 5 éves mandátuma lejárt, ezért újabb 5 évre kell választani tagjait.
Az IB tagságra javasolt személyek:
Czellahó László, Dömötör Sándorné, Herpainé Ábrá-nyi Dóra, Kispál Attila, dr. Léderer Imre, Lévay Zoltán (mérnök), Luka István, dr. Mayer Lajos, Menczingerné Rostás Ágnes, Mikó Gáborné, Mischináné Bálint Veronika, dr. Nemeskéri-Kutlán Endre, Németh Tiborné, Pándy Tamás, Perge Zsoltné, Seres Dávid Zsigmond, Szekeres János, Szilágyiné Németh Irén, Takács László és Tamási György. A közgyűlés az IB tagjelöltjeiről egyhangú igen döntést hozott.
3.) Mandátumának lejártával
Pándy Tamás is lemondott elnöki tisztségéről. Az Intéző Bizott-ság továbbra is Pándy Tamást javasolta a Széky Társaság vezetői posztjára. Más javaslat a Közgyűlés tagjaitól sem érkezett, ezért a közgyűlés 5 évre egyhangúlag ismét Pándy Tamásnak szavazott bizalmat.
4.) A "Pestszentimréért Díj Kuratóriumának" is lejárt a mandátuma, ezért a Széky Társaság Intéző Bizottsága 5 évre új kuratóriumot választott. A 2014-ben választott Kuratórium tagjai a következők:
Gajdosné Szabó Anita óvodapedagógus, a Vezér utcai Gyöngyszem óvoda vezetője - a Kuratórium őt választotta elnöknek. Háló Gyula baptista lelkész, őt kérte fel a kuratóriumi tagság az elnökhelyettesi tisztségre, Menczingerné Rostás Ágnes az egyetlen Széky társasági tag és az Intéző Bizottság delegáltja, ő hagyományosan a titkári feladatokat látja el. Kuratóriumi tagok: Bakosné Kóczi Zsuzsanna a Borostyán Szociális Szolgálat helyettes vezetője, dr. Kocsár Tibor sebész főorvos, Magyarné Teliska Gyöngyi a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola igazgatója, dr. Miriszlai Zsolt főorvos, háziorvos, Sza-bó Renáta a Pestszentimrei Sportkastély vezetője, Véghely Tamásné Fodor Mária a Kastélydombi Általános Iskola igazgatója.
5.) Pándy Tamás elnök bejelentette, hogy a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság november 8-án, szombaton 15.30 órakor leplezi le az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság anyagi támogatásával újjávarázsolt I. világháborús Magyar Hősök Emlékművét a patika melletti Hősök terén.
Az emlékmű újraavatása után lehull a lepel Pestszentimre első városi térképéről is, Takács László térképész alkotásáról, mely a Hősök tere sarkán áll. Ez az első kinagyított térkép is, amely a Nemes utcai központunkról készült, abban is egyedülálló, hogy először kerül közterületre imrei térkép.
A 8-i esemény zárásaként az Imre Rendezvényházban ünnepélyesen megnyitja a
Pándy Árpád Pestszentimre Gyűjtemény Alapítvány az "I. világháború és a pestszentimreiek a há-borúban" című kiállítást, amely kapcsán megemlékezünk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról. Ez az első olyan kiállítása az Alapítványnak, melyen nemcsak a saját gyűjte-mény anyagait állítja ki, hanem a közelebbi és távolabbi családok világháborús relikviái is közszemlére kerülnek.
A Széky Társaság december 7-én, vasárnap - immáron harmad ízben, hagyományosan - megtartja az
"Adventi Börze" rendezvényt, amely a gyűjtők, alkotók bemutatkozása mellett a gyerekeknek kézműves foglalkozást, bábszínházat is jelent.

Fotó: Szekeres János .....,,,,... Galéria szerkesztés: Szabó László

...

6.) A Széky Társaság Intéző Bizottsága előzőleg több fórumon is meghirdette, hogy az 1989. október - novemberében Pestimrére születettekkel - és akik ma is itt élnek - együtt ünnepel-hessék a Társaság 25 éves születésnapját. Pándy Tamás elnök felkérte dr. Lévai István Zoltán alpolgármester urat a díszes emléklap átadására.
7.) Az Intéző Bizottság által újonnan alapított
"Széky Társaság Plakett" kitüntetés első alka-lommal került átadásra. A bronzból készült plakettel és oklevéllel adózott a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság Intéző Bizottsága az 1989 és 2014 közötti Kuratórium munkásságának és a Társaság alapító tagjainak. A plakettet és az oklevelet dr. Lévai István Zoltán alpolgármester adta át a következő személyeknek:
Czellahó László, Ódor Katalin, Orosz Györgyné, Perge Zsoltné, dr. Timon Cecilia, Vajant Mihályné kuratóriumi tagoknak, Aranyvölgyi Attila, Kolesza Sándor, dr. Fehér Éva, Mike Katalin, dr. Mayer Lajos és Pándy Tamás alapítóknak.
8.)
Gajdosné Szabó Anita a Kuratórium elnöke a Pestszentimréért Díjban részesülők életrajzát ismertette, ezután Lévai alpolgármester úr adta át a díszdobozos bronz díjat és a díszokleve-let a díjazottaknak:
Baracsi Judit építész-tervező. A pestszentimrei épített környezet minőségi alakításáért, a felújítások zavartalan lebonyolításáért, az építész-szakmai segítésért.
dr. Frindt Mária nyugalmazott gyermekorvos. Több évtizedes emberséges gyermekorvosi tevékenységéért, a pestszentimrei gyerekek egészségügyi ellátásában vállalt meghatározó, empatikus szerepéért, a gyermekorvosi rendelő életének magas színvonalú irányításáért.
Juhászné Horváth Gabriella gondozónő. Az idősebb korosztály humanisztikus szemléletű ellátásáért, az idősgondozást szabadidőben is végző tevékenységéért, az emberséges törődé-sért, bánásmódért.
Menczinger Kata válogatott vízipólós. A női vízilabda válogatottban az olimpián és a világ-bajnokságon a magyar színek kiemelkedő képviseletéért, a csapat sikere érdekében végzett maximalista sportemberi magatartásáért, Pestszentimre hírnevének nemzetközi ápolásáért.
dr. Léderer Imre belgyógyász főorvos, háziorvos. A pestszentimrei lakosok egészségének megóvása érdekében kifejtett munkássága, a közösségért vállalt feladata, a Pestszentimréért Díj kuratóriuma titkári teendőinek magas színvonuló ellátásáért.

Videó felvétel: ifj. Szekeres János ... Videó szerkesztés: Szabó László

Az elnök a plakettek átadása után berekesztette a közgyűlést és kérte a résztvevőket, hogy fogadják el a vendéglátást és egyben tiszteljék meg jelenlétükkel az ünnepi tortán égő "25"-ös gyertya "elfújá-si ceremóniáját". Dr. Mayer Lajos és Pándy Tamás - a két, az Intéző Bizottságban még aktív alapító tag - volt az "elkövető". Hangsúlyozták, hogy 25 éve "egyirányba" fújnak, s ez a jövőben sem lesz másképp. Kérdésre válaszolták, hogy ez az "irány" Pestszentimre további fejlődése.
Dr. Mayer Lajos Budapest - Pestszentimre, 2014. november 6. ...................................................... Vissza a fő oldalra