18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Trianon Budapesten

A trianoni béke-diktátum aláírásának
91. évfordulójára emlékeztünk

Budapesten a XVIII. kerületi Hargita téren a Fadrusz keresztnél. Beszédet mondott Péntek László az erdélyi Körösfő alpolgármestere.
A következőket mondta: Ebben az időben Kolozsváron is ünnepség zajlik, ahol az erdélyi magyarság politikáját kívánják egybe gereblyézni, ugyanis utóbbi időben széthúzás van.
Azt mondta nagyanyám, hogy amikor megtudták, hogy román fennhatóság alá kerülnek, egy borzasztó érzés volt. Rémület és rettegés töltötte el őket. Beléjük ivódott a félelem a románoktól.

Aztán az 1784-85-ös román paraszt-lázadásra emlékeztetett. Szájhagyomány útján terjedt milyen magyar-irtást végeztek. Így volt ez később is: 1848-49-ben: Zalatna, Nagyenyed...

Majd folytatta: Egyszer egy orvos barátom mondta, hogy akinek a végtagját levágják, sokszor úgy érzi, hogy hozzátartozik, habár már nincs meg.
Most olyan barátokra leltünk, 8 év után, akik tesznek is azért, hogy sokkal közelebb kerüljünk egymáshoz.
A 18. kerületiekkel 2 év óta havonként találkozunk.

Majd a megtorlásokról beszélt és a Ceausescu elrománosító politikájáról. Arad, Temesvár, Nagyvárad, Szatmár, Nagybánya, Kolozsvár... itt már a magyarok aránya alig éri el a 18 %-ot.

Felolvasott Koós Károly 1922-ben írt kiáltó szavaiból:
Lelkünkön bilincs, de talpra kell állnunk, újra kell kezdeni az izzadtságos nehéz munkát... eltemették a régi Magyarországot. Hiszünk örök életünkben, elindulunk új úton, de magunkkal visszük az emléket. Az imádkozás és átkozódás ideje eltelt. Vége az álmodozásnak és a sírásnak. Aki gyáva, gyenge, az lépjen ki a sorból! 2 millió magyar bekebeleztetett Romániába. A bátraknak kiáltok! Két millió magyarra akarjuk felépíteni nemzeti autonómiánkat!

Végezetül hozzátette Péntek László: Politikai különbségeket félretéve próbáljuk közösen velünk: Erdély, Délvidék, Felvidék, Őrvidék, ezt az országot valahogy talpra állítani, amelyet olyan szégyenteljesen sárba tiportak.
Megemlékezők és koszorúzókAz oldalt összeállította: vivere .................................. Vissza a fő oldalra