18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Új évre virradtunk

Te Deum, számvetés, bűnbánat, tervezés, Veni Sancte
Szilveszter, új év - az öröm, a hálaadás, a visszatekintés, az összegzés ideje. Örülünk a létnek, a megtörtént jó dolgoknak és hálát adunk hitünk szerint az Istennek. Számításba vesszük a kevésbé jó eseményeket is, esetleg a saját magunk által okozott sajnálatos rosszat is, amelyekből tanulságot vonunk le, hogy kamatoztathassuk azokat. Te Deum-ra, Isten dicséretére azonban mindenképp van okunk, hiszen a lét - amit ajándékba kaptunk - sokkal több, mint a nem-lét.
2014 január elsején Pestszentimrén a szentmise után többen a templomban maradtak. Bizonyára sokak szívéből szállt fel az ősi dícsőítő és bűnbánó ima:
"Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő *: mindeneket ítélendő.
Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!
Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.
Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!"

Videó tartalomjegyzéke:
- videó elején részletek a szentmiséből
- 04:09 Téged Isten dicsérünk (Te Deum)
- 09:04 Veni Sancte Spiritus ( Mozart KV.47)Az oltár elé borulva tekintettünk előre a 2014. esztendőre és Veni Sancte-t imádkoztunk:
"Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
A bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
A bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
A bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
A bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
A bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
A bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
A bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
A bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
De mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
Ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
'Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!''"

vivere ............................................................................................................................................................ Vissza a fő oldalra