18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Urna temetkezési hely megáldása

Püspöki szentmise, urnatemető megáldása, halottakról való megemlékezés
Pestszentimrén a katolikus templomban 2011. november elsején, Mindenszentek napján délután öt órakor, halottak nap előestéjén kezdődött a szertartás. Ismét Dr. Székely János püspök úr volt a főcelebráns, de Szigetvári Imre, hajdani helybéli plébános is részt vett az asszisztenciában Márton atyával, a mostani plébánossal együtt. A templomban és az urnatemetőben több száz hívő jelent meg. A városvezetők is ott voltak a szentmisén is, és az urnatemetői szertartáson is: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester, Csomó tamás alpolgármester, Csabafi Róbert önkormányzati képviselő, Peszszentimre Részönkormányzat elnöke, Pándy Tamás, a Pestszentimre Részönkormányzat alelnöke.

Püspök úr megnyitó beszédében köszöntötte a híveket és megemlékezett - az alkalomhoz tartozóan - a lelkünkben lévő fájdalomról meghalt szeretteink miatt, de azt is mondta, hogy hitünk segít ebben a fájdalomban. Azután elkezdődött az ünnepi szentmise, amelynek méltóságát tovább emelte a püspöki jelenlét, meg az is, hogy további két pap is részt vett a concelebratio-ban.

Szentmise után az új, felavatásra váró urnatemetőben folytatódott a szertartás: a püspök megáldotta a temetőt. Beszédek hangzottak el. Márton atya arról beszélt, hogy az urnatemető a szeretetnek a helye, ahol az élők és a holtak szeretetben találkoznak. Nem a rettenet helye... hanem a símogatás helye - átvitt értelemben. Mert a szeretet még a halálon túl is valamiképpen símogat. Öröm, hogy itt lehetünk, bár a fájdalom helye is ez. Majd név szerint kiszólítva megköszönte az épület tervezőjének, kivitelezőjének és bonyolítóinak a munkáját. Zenei előadást, éneklést és szavalatot is meghallgathattak a hívek, aztán gyász szertartásra visszavonult mindenki a templomba.

A mellékelt videón részleteket közvetítünk a szertartásból.

vivere ........................................................... Vissza a fő oldalra

Videó: vivere

A fő oldalon elhelyezett fotóinkat megtekintheti:
ITT!