18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Úrnapi szentmise és körmenet

Úrnapja Pestszentimrén 2012
A speciálisan katolikus ünnepen azt a csodálatos titkot ünnepli a hívő nép, hogy a kenyér és a bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az istenembernek teste és vére, istensége és embersége valójában, igazán és ténylegesen jelen van. Az eredetileg Lüttichből indult ünnepet az egész egyházban IV. Orbán pápa rendelte el kötelezően megülni 1264-ben és egyben megbízta korának legnagyobb teológusát, Aquinoi Szent Tamást az ünnep liturgikus szövegeinek megírásával. Ezen imák közül most a szentmise sequentiáját idézzük.

"Dicsérd Sion Üdvözítőd, jó Pásztorod, hű segítőd, áldja hangos éneked.
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted fel, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról zeng az ének: élet élő kútfejének, a kenyérnek hódolunk.
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak mit kiosztott Jézusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma.
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.
Ott új húsvét napja támadt, új kötése új királynak; régi húsvét bétellett.
Új világtól fut az óság, árnyat oszlat új valóság, fényesség űz éjfelet.
S amit ott tett önkezével: emlékére szent igével hagyta Krisztus végzenünk.
Szent igékkel megoktatva: üdvösséges áldozatra kenyeret, s bort szentelünk.
Ágazatja szent hitünknek: testté, vérré lényegülnek, bor s kenyér mi volt előbb.
Régi rend itt újnak enged: szárnya lankad észnek, szemnek, élő hitből végy erőt.
Színében bor, s kenyérnek, jel csak ez, de más a lényeg, drága nagy jók rejlenek.
Vér már a bor, test az étel: egy is Krisztus, semmi kétely! Két szín őt nem osztja meg.
Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja, mindenek épen veszik.
Veszi egy és ezrek veszik, s mind egyenlőn kapja részit, mégis nem fogyatkozik.
Veszi jó és veszi vétkes, ám gyümölcse vajmi kétes: élet, vagy elkárhozás.
Rossznak átok, üdv a jónak: lám az együtt áldozóknak végük milyen szörnyű más!
S ha megtört az áldozatban, kétség tudd meg, nincsen abban: úgy van ott minden darabban, mint a teljes szín alatt.
Őt törés nem törheté meg, csak a jelnek, köntösének színe tört meg, ám a lényeg változatlan egy marad.
Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége!
Rút ebeknek el ne vesd!
Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: képben írja régen ezt.
Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett.
Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, testvérül engedd ölelnünk, odafönn a szenteket. Ámen"
presster
..................................................................... Vissza a fő oldalra


Aquinoi Szent Tamás Sequentiájával kezdődik a videó