18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Úrnapja

Úrnapja
A hét szentség egyikének, az Oltáriszentségnek ünnepe, amelyen a Katolikus Egyház a legünnepélyesebb módon fejezi ki tiszteletét és hódolatát Jézus Krisztus iránt, aki a kenyér és bor színe alatt van jelen. Ezen az ünnepen, a hívek körmenetben is kifejezik összetartozásukat Jézus Krisztussal és egymással. Mivel magát a szentséget az Egyház szerzi, vagyis hozza létre és ünnepli a papság szentsége által a konszekrálás szavaival, amikor az egyszerű búzakenyér és szőlőbor a szentmisében átváltozik a püspök és a pap szavaira Jézus testévé és vérévé és többé már nem csak egy egyszerű étel, hanem az örök élet kenyere és itala, ezért sajátosan katolikus ünnep. A világ minden részén ahol katolikus hívek élnek, ezen a napon tanúságot tesznek erről és meghirdetik a még nem hívőknek ezeket a csodálatos isteni titkokat, hogy ők is csatlakozzanak a hithez. Emberek számára, ember feletti igazságokat és életformát kínál Isten nem kényszerítő erővel, hanem tapintatosan, szelíden, mindenkor meghagyva az ember döntési szabadságát. Csatlakozni hozzá csak szabadon és örömmel lehet. Ajándékul pedig megadja a benne hívőnek, aki hittel eszi ezt a kenyeret és issza ezt a bort, hogy "egyáltalán nem alakul át azzá, aki megeszi, hanem ha méltón fogadják be, a befogadó formálódik hozzá." ( IV. Orbán pápa: Transiturus de hoc mundo" bulla, 1264. augusztus 11. )
Írta: presster ......................................... Vissza a fő oldalra