18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Vallásszabadság

Blair: "A vallásszabadság a XXI. század kulcspontja"
"Míg a XX. században a konfliktusok az ideológiából fakadtak, a XXI. század más jellegű ellentét jegyében indult, amelynek döntő pontjai a vallási és kulturális különbségek. Innen kell elindulnunk, és tudatában lenni annak, hogy vallásszabadság nélkül nem létezik szabadság, azaz nem létezik demokrácia."
Az olasz válság híreinek hallatán Tony Blair rögtön jó diplomáciai szokás szerint reagál: rendkívüli erőforrásokkal rendelkező ország vagytok, nagyon tehetséges emberek, ez a helyzet egy alkalom, egy kihívás, amiben győzni fogtok.
Ha viszont tovább faggatjuk, hogy hogyan viselkedne Mario Monti helyében, Blair egy alapvető gondolatot hangsúlyoz: "A jelenlegi és ehhez hasonló helyzetet nem lehet a hagyományos kategóriákhoz - például a jobb vagy a bal oldalhoz - nyúlva megoldani, sem rövid távú megoldásokban gondolkodni. Minden döntést tágabb kontextusba kell illeszteni. A kontextus pedig ez: míg a XX. században a konfliktusok az ideológiából fakadtak, a XXI. század más jellegű ellentét jegyében indult, amelynek döntő pontjai a vallási és kulturális különbségek. Innen kell elindulnunk, és tudatában lenni annak, hogy vallásszabadság nélkül nem létezik szabadság, azaz nem létezik demokrácia."
Az államférfi szól belőle, de a hívő is. 2007-ben, néhány hónappal az utolsó miniszterelnöki mandátuma után, Blair megtért, katolikus lett, és véleménye szerint ebben nem volt semmi rendkívüli: "Évek óta elkísértem feleségemet a misére, már otthon érzem magam ott" - fogalmaz. Megtérése óta szenvedélyesen tevékenykedik az általa létrehozott alapítványban, amely az egész világon a párbeszéd és a különböző hitűek egymás mellett élésének előremozdítására törekszik. Ez tükröződik a 11 és 16 éveseknek szóló «Faith To Face» programban is, amely az oktatási minisztériummal létrejött megállapodásnak köszönhetően, most Olaszországban is elkezdődik - írja az Avvenire.
Még inkább erről tanúskodnak az elvilágiasodás és a laicizmusról szóló szemináriumok, amelyeknek legutóbbi állomása november 10-én a Milánói Katolikus Egyetem volt. A szeminárium Tony Blair és Lorenzo Ornaghi rektor közötti párbeszéd keretében zajlott. Blair hozzászólásának alapgondolatát egy egyszerű, de velős állításban lehetne összefoglalni: "A vallás számít".
Ezt állítja a korábbi előrejelzések ellenére is, amelyek alapján még néhány évtizeddel ezelőttig úgy gondoltuk, hogy egy társadalom fejlődésével egyenlő mértékben csökken a hit fontossága. "Nem így történt - hangsúlyozza Blair. Ellenkezőleg, a hívők száma a világ azon részein növekedett jobban, ahol a legnagyobb fejlődési távlatok figyelhetők meg."
Blair kitér az arab tavaszra és az észak-afrikai eseményekre is. "A megújulás tapasztalata, amit az egyház átélt a II. Vatikáni Zsinat korában, mintaként szolgálhat az iszlám világnak, különösen most az arab tavasz összefüggésében." A politikai eljárás és a demokratikus elvek kiterjedtsége továbbra is meghatározóak maradnak.
Ennek a folyamatnak nemcsak a fundamentalizmus sodrától kell óvakodnia, hanem attól a talán még alattomosabb, de nem kevésbé konkrét veszélytől is, amit az a fajta elvilágiasodás jelent, amely makacsul szembeszegül azzal, hogy a vallási dimenzió bármilyen módon érvényre jusson a politikában. "Az emberiség hit nélkül sokkal szegényebb lenne, még ha anyagilag esetleg fejlődik is" - állapítja meg Blair. Az ellenkezőjét állítani egy szellemi bezártságba való burkolózást jelentene, és éppen ebből ered az előítélet és az erőszak.
Véleménye szerint a másik felé való nyitottság, a megértés és a megosztás - amelyekre nagyon érezhetően szükség van--, olyan feladat, amit nem lehet meghagyni csak a politikának, főleg akkor nem, ha a politika megreked szokványos technikai eljárásokban.
A vallási vezetőknek hagyományaikból és szent könyveikből ki kell emelniük azokat az értékeket és azt a szemléletet, amelyek szükségesek a demokrácia kultúrájának megteremtéséhez. Mindenki a maga eszközeivel, de mindenki együtt, mert a hit a világé, és a világnak szüksége van rá - állítja a volt brit miniszterelnök.


Magyar Kurír ............................................ Vissza a fő oldalra