18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Vasárnapi szentmisén

A vasárnapi szentmisén a Mi Atyánkot imádkoztuk...
A Bibilia így ír erről: "A helyes imádság. Mikor imádkoztok, ne legyetek olyanok mint a képmutatók, akik szívesen imádkoznak az emberek szemeláttára a zsinagógákban és utcasarkokon állva. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót és úgy imádkozzál a rejtekben lévő Atyádhoz. Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ne utánozzátok őket! Hiszen tudja a ti Atyátok, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek. Ti tehát így imádkozzatak:
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Legyen meg a te akaratod,
Miként a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
Bocsásd meg a mi vétkeinket,
Amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vigy minket kísértésbe,
Hanem szabadíts meg a gonosztól (Amen).
Ha megbocsátjátok az embereknek, hogy vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsát. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket."
........ Segíts Uram, hogy meg tudjak bocsátani, mert nehéz.
vivere .......................................................... Vissza a fő oldalra