18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Zarándoklat volt Budapesten

Rózsafüzér Zarándoklat volt május 14-én Budapesten és környékén
Az 5. Jubileumi Élő Rózsafűzér Zarándoklat május 14-én ötödik alkalommal, 5 helyszínről és 9 irányba (a szervezők az irányvonalakat "szakasz"-oknak nevezték) indult gyalogos zarándoklattal körülölelni a fővárost.
Ez az öt helyszín - a mellékelt fotón sárgával van jelölve - a következő volt: Máriabesnyő, Csillaghegy, Farkasrét, Soroksár és Rákoskeresztúr. Máriabesnyőről egy irányba indultak, de a többi helyről 2-2 irányba.
Kerületünkben a Mária Szeplőtelen Szíve templomba két irányból érkeztek a hívek és itt találkoztak: az egyik a soroksári csoport (ez volt a 7. szakasz) és az egyik rákoskeresztúri csoport (8. szakasz). Idáig a két szakasz külön-külön jött, de innen az utolsó állomásra, a Havanna-lakótelepi Szent László templomba, a püspöki szentmisére már együtt tették meg az utat.

Mi a 7. szakasz, majd pegig a 7. és 8. szakasz együttes mozgását tudtuk követni.

Az előbbiek Soroksárról a Nagyboldogasszony főplébániáról indulva, a Fatimai Szűzanya templomon keresztül kerületünkbe először a pestszentimrei Szent Imre templomhoz érkeztek. A templomkertben süteménnyel és üdítővel kínálták az érkezőket.

Szombat délben, mintegy 120-150 fő, kicsik és nagyok vegyesen érkeztek meg. Gitáros fiataloktól a kicsiny gyermekeken keresztül, egészen az aggkorú emberekig. Közös kapocs a lelkesedés, az áldozat vállalás, a hit és a szeretet, amely összeköt minket Jézussal és egymással. A zarándoklat lényege is egyben, a hitben való megerősödés és megerősítés. A kereszténykor kezdetétől ősi hagyomány az egyházban Jézus földi életének helyszíneit felkeresni, Rómába, a pápa székvárosába elzarándokolni, felkeresni egy-egy nevezetes helyet, ahol a Szűzanya megjelent, esetleg valamilyen csoda történt, vagy egyszerűen keresztény testvéreinket felkeresni, hogy együtt imádjuk az oltáriszentségben Jézust, együtt imádkozzunk, énekeljünk Isten dicséretére.
Ez történik immáron ötödik éve Budapest körül és annak külvárosában, a főváros lakosságáért és egész magyarságunkért. Templomunkban mi is vendégül láttuk az ide zarándokoló testvéreinket, szentségimádást tartottunk és gitáros énekekkel dicsértük Istent. Végezetül a templom kertjében egy közös étkezéssel egybekötött kötetlen beszélgetésen vettünk részt, hogy testben és lélekben felfrissülve folytassuk tovább zarándoklásunkat kerületünk más templomaihoz, végezetül egy életen át zarándokolva testben és lélekben felfrissülve és megerősödve megérkezhessünk a végcélunkhoz, magához Istenhez a mennyei Jeruzsálembe.

A templomot elhagyva a zarándokok a Halmi-erdőn keresztül folytatták útjukat.
Takács Henrik, a 7. szakasz másodszervezője főleg a gitáros ifjúsággal foglalkozott, akik az erdőben is gitároztak. A hívekkel együtt imádkoztak a teremtett világért. Imaszándékuk is ez volt: a teremtett világ védelme.

Következő állomás Szemere telepen a Szent István király templom volt. Az itteni atya szavait is hallgathatták a jelenlévők. És közös imádságot mondtak, majd folytatták útjukat - a zarándokok között gyalogolt Dr. Székely János püspök úr is - hogy a Mária Szeplőtelen Szíve templomban találkozzanak a rákoskeresztúri testvérekkel. Ők kerületünkben három templomot ejtettek útba, mert a miklóstelepi Szent József templomban is jártak.

Megérkezés Szemere telepről...

A főplébániai templomban egy rövid, - templomkertben végzett - a két csoprt közös imájára került sor, mert már egy kicsit elcsúsztak az idővel, azután indultak tovább.

A zarándokok megérkeztek utolsó állomásukra, a Havanna lakótelepi Szent László templomba, ahol először a püspök úr által vezett litánián vettek részt, majd pedig az ünnepi szentmisén.

Képeink megtekinthetőek itt.

Molnár András: hálaadása a sikeres zarándoklatért.

Dr. Székely János püspök úr üdvözléssel kezdte a szentmisét.

A püspöki szentmisén gitárosok is előadtak...